Predstavnici ZZZCG učestvovali na Svjetskom kongresu WAPES-a u Talinu

04/05/2022

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Goran Folić – direktor i Hadži Vesna Vujošević – predsjednica Upravnog odbora učestvovali su na 12. Kongresu WAPESa – Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja, koji je održan u Talinu/Estonija od 25. do 29. Aprila 2022. Domaćini Kongresa su bili Eesti Töötukassa –  javna služba za zapošljavanje Esatonije i WAPES.

Svjetski kongres WAPES-a je događaj koji se održava svake tri godine u drugoj zemlji članici. Ovaj, 12. Kongres, bio je zakazan za kraj novembra 2021, ali je zbog jačanja pandemije COVID-19 u tom periodu njegovo održavanje odloženo za kraj aprila 2022. Prethodni Svjetski kongresi WAPES-a su održani u Marakešu/Maroko (2018), Istanbulu/ Turska (2015), u Seulu/Južna Koreja (2012), itd.

U okviru Svjetskog kongresa održana je Generalna skupština na kojoj su članovi donijeli začajne odluke i izabrali novi Upravni odbor.

WAPES-om će i u narednom trogodišnjem periodu predsjedavati ANAPEC – javna služba za zapošljavanje Maroka, nastavljajući mandat koji je započet 2018.

Izabrani potpredsjednici WAPESa su Mali, Sjedinjene Američke Države, Koreja, Tunis i Francuska. Pored javnih službi ovih zemalja, u Upravnom odboru WAPESa su: Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Kongo, Urugvaj, Japan, Belgija, Bosna i Hercegovina, Estonija, Holandija, Švedska i Švajcarska. Benin i Mauritanija su imenovani za interne revizore, a Švajcarska za blagajnika.

Tokom posljednja dva dana, predstavnici Zavoda su učestvovali na radionicama i prisustvovali prezentacijama koje su obrađivale aktuelnu i projektovanu situaciju na tržištu rada u regionima WAPES-a; inovacije na tržištu rada, ulogu socijalnih partnera u postizanju optimalnih uslova u novom normalnom stanju uslijed pandemije COVID-19; pripremljenost, upravljanje i oporavak javnih službi za zapošljavanje u kriznim situacijama; ugled, vidljivost i povjerenje u JSZ u društvu, i td. Uspostavljeni su dragocjeni kontakti sa partnerskim javnim službama za zapošljavanje iz Regiona Evropa i šire.  

Zavod za zapošljavanje Grne Gore je član WAPES-a od 2006. godine. Ova prestižna Asocijacija, jedina na svijetu ove vrste, broji preko 90 članova – javnih službi za zapošljavanje iz cijelog svijeta, koje djeluju u pet regiona. Partneri WAPESa su Međunarodna organizacija rada, Međunarodna organizacija za migracije, Evropska unija, Evropska fondacija za obuku, OECD i druge organizacije iz svijeta rada, na evropskom i svjetskom nivou. U cilju razmjene iskustava i znanja, kao i povezivanja članova, Asocijacija održava redovne regionalne i međuregionalne konferencije i radionice u skladu sa Strategijom WAPES-a i potrebama članova iskazanih na osnovu kretanja na tržištima rada u regionima Asocijacije.