Preko kredita do radnog mjesta

19/09/2017

Dan, 19.09.2017. godine

Zavod za zapošljavanje i Investiciono-razvojni fond juče su, u saradnji sa Opštinom Berane, predstavili projekat “Šansa za posao. Naglašeno je da se radi o novoj kreditnoj liniji za koju se, pod povoljnim uslovima, mogu prijaviti kako početnici, tako i već ostvareni preduzetnici. Minimalni iznos kredita je pet, a maksimalni 15 hiljada eura, s tim što se posebne povoljnosti odnose na žene.

Preko kredita do radnog mjesta-s

Planirali smo da obiđemo sve crnogorske opštine sa posebnim fokusom na sjever, gdje ćemo zainteresovanim korisnicima, nezaposlenim licima, ponuditi posebne kreditne linije, a fokusiraćemo se najviše na visokoškolce, žene i mlade. Berane je za nas posebno važno jer se prema podacima 6.300 lica nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, od čega je oko 340 visokoškolaca, dominantno mladih ljudi, i posebna pažnja treba da bude posvećena njima, kazao je direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić.

Predsjednik odbora direktora Investiciono razvojnog fonda Zoran Vukčević je istakao važnost nefinansijske podrške, koja se pruža budućim korisnicima.

Cilj nam je da promovišemo neke nove instrumente kada je u pitanju podrška preduzetništvu, naveo je Vukčević.

Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić izrazio je nadu da će ponuđene podsticajne mjere bitno uticati da se smanji broj nezaposlenih u opštini Berane.

Članak možete preuzeti ovdje.