Prezentacija razvoja preduzetništva u Plavu i Gusinju

26/10/2017

U Plavu i Gusinju,  danas, 26. oktobra, održan je edukativni seminar “Šansa za posao” . Prezentaciju programa podrške razvoja preduzetništva organizovali su Zavod za zapošljavanje,  Investiciono-razvojni fond, u saradnji sa opštinama . Na skupovima, u zgradama Centra za kulturu, govorili su: predsjednik Opštine Plav g-din Orhan Šahmanović, predsjednica Opštine Gusinje g-đa Anela Čekić, direktor ZZZCG  Suljo Mustafić i predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević.

-Došli smo u sredinu iz koje se mahom odlazi. Teška ekonomska situacija, siromaštvo, nezaposlenost, odsustvo velikih investicija, za posljedicu imaju napuštanje ovog kraja i odlazak u Podgoricu, primorske opštine, a mnogi odlaze u evropske zemlje i Ameriku. Stoga su i državne politike okrenute sjevernim opštinama – kazao je, između ostalog, direktor ZZZ Suljo Mustafić.

Podsjetio je na opredijeljenost Vlade za efikasnije korišćenje prirodnih potencijala na sjeveru , što se ogleda  u realizaciji razvojnih projekata u putnoj privredi, turizmu, energetici… Setom zakonskih i podzakonskih rješenja Vlada nudi pretpostavke i povoljnosti za privlačenje investicija, kako stranih, tako i naših iseljenika.

plav-s

-Šansu vidimo u valorizaciji značajnih potencijala regije za poljoprivredu, drvopreradu, razvoj turizma i pokretanje malih proizvodnih pogona. U tim djelatnostima možemo otvarati nova radna mjesta, uz nefinansijsku i finansijsku podršku razvoju preduzetništva, koju nude Zavod za zapošljavanje i Investiciono razvojni fond – istakao je Mustafić.

Naše dvije institucije su potpisale Sporazum o saradnji, sa ciljem da se kroz razvoj preduzetništva i finansijsku podršku, omogući nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda da otpočnu sopstveni biznis i obezbijede egzistenciju. Postavili smo zajednički zadatak da što veći broj ljudi podržimo da se otisnu u preduzetničke vode. Zavod ima infrastrukturu po svim opštinama za tu logistiku, a kod IRF-a su povoljne kreditne linije. I ciljne grupe kojima su namijenjena sredstva IRF-a poklapaju se sa prioritetima Zavoda u rješavanju problema nezaposlenosti mladih, žena, visokoobrazovanih, tehno-ekonomskih viškova.

U Crnoj Gori trenutno je 49.570  nezaposlenih, sa stopom nezaposlenosti od 21,37 odsto. Na evidenciji plavskog biroa  rada nalazi se 1.957 nezaposlenih iz Plava i Gusinja. Stopa nezaposlenosti je značajno iznad državnog prosjeka i iznosi 51,55 odsto. Više od polovine nezaposlenih u Plavu i Gusinju su žene, na evidenciji je njih 1.088. Među nezaposlenima su 182 visokoškolca, 83 su žene.

-Upravo ove kategorije nezaposlenih, prevashodno mlade i visokoobrazovane, nastojimo da motivišemo, podstaknemo i podržimo da otpočnu sopstveni biznis i  obezbijede egzistenciju. Naša osnovna poruka je da mladi ljudi treba da uzmu sudbinu u svoje ruke, svoje ideje pretvore u biznis i sebi obezbijede posao, koristeći naš servis – istakao je direktor Zavoda.

Sve naše aktivnosti koje realizujemo u cilju unapređenja preduzetništva, kako je kazao Mustafić, mogu dati pun efekat samo uz tijesnu saradnju sa lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave će svojim sugrađanima obezbijediti pomoć u izradi biznis planova, a tamo gdje opštine nijesu u mogućnosti i gdje nema biznis centara, Zavod je obezbijedio dodatna sredstva za ove namjene.

-Vjerujem da ćemo, u ovom pravcu, napraviti pozitivne pomake koji će u Plavu značiti porast broja preduzetnika i više novih radnih mjesta, što će dovesti do pada nezaposlenosti i kvalitetnijih uslova života. Nastojimo zaustaviti iseljavanje i omogućiti povratak onih koji su tražili bolji život van naših granica – zaključio je direktor Zavoda.

Na kraju prezentacija, službenici IRF-a i Zavoda razgovarali su sa zainteresovanim i dodatno ih informisali o povoljnim kreditnim aranžmanima i servisima koje nude te dvije institucije.