Prije sedam godina tražio da Fond bude samostalan

12/05/2016

(Pobjeda, Društvo 11. maj. 2016.)

PODGORICA Fond za profesionalnu rehabilitaciju ove godine imaće prihod veći od osam miliona, a predvideno je da troši tri. Ostatak novca usmjerava se za druge namjene i zato je potrebno da ovo tijelo postane samostalno, jer bi tako mogao da raspolaže cijelim novcem, rekao je za Pobjedu poslanik Zoran Jelić (DPS). On je objasnio da je rješenje kojim je Fond osnovan u sklopu Zavoda za zapošljavanje loše.

Nenamjensko trošenje

Jelić je takvog mišljenja bio i prije sedam godina, kada je obavljao funkciju direktora ZZZCG. Moj glas negodovanja nije se uslišio. Nije dobro rješenje što sve odluke o Fondu donosi Upravni odbor ZZCG, jer ovim tijelom mora da upravlja UO Fonda kojeg treba da izaberu nevladine organizacije, države i još neki subjekti pojasnio je on. Jelić je izričit da Fond treba da ima svoj žiro račun sa kojeg će se slivati sav novac od doprinosa koji uplaćuju pravna lica koja ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ovo tijelo, prema njegovim riječima, ne treba da bude posebna stavka u okviru budžeta ZZCG kojom je bilo predvideno za ovu godinu da troši samo dva miliona. Amandmanskim djelovanjem, podsjeća Jelić, ta suma je potom povećana na tri miliona. Novac se usmjerava za druge namjene o čemu odlučuje Ministarstvo finansija rekao je on.

Promijeniti zakon

On smatra da se ovaj problem može riješiti isključivo izmjenom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Sa njim se saglasila i Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. -To treba uraditi što prijerekla je ona. Vujačić je podsjetila da je ovaj Vladin resor formirao radnu grupu za izmjenu ovog akta čak prije godinu, ali nije zadovoljna njihovim dosadašnjim radom. Više nevladinih organizacija je predložilo, kaže ona, da Fond postane samostalna budžetska jedinica ali, prema njenim riječima, još nijesu dobili potvrdu od nadležnih da će to biti učinjeno. Vidjećemo šta će da se desi rekla je Vujačić. Nalaz Državne revizorske institucije od oktobra prošle godine pokazao je da Vlada u kontinuitetu pet godina nenamjenski trošila novac od doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, čak 34, 5 miliona eura. Iz Ministarstva rada i ZZCG kazali su prošle sedmice da se to više neće dešavati, ali Vujačić smatra da oni ne mogu riješiti problem nenamjenskog trošenja novca.

N.ĐURĐEVAC

Skupština plaća 17.000 eura za doprinose i ne zapošljava osobe sa invaliditetom

Poslanik Jelić ističe da je bitno da stvore ambijent kod poslodavaca da se zapošljavaju osobe sa invaliditetom umjesto što plaćaju doprinose. On kaže da je u ovoj prići Skupština Crne Gore negativan primjer. -Skupština plaća svake godine oko 16.000 ili 17.000 eura za doprinose, a zar nije bolje da stvorimo uslove i da se dvije ili tri osobe sa invaliditetom tu zaposle rekao je Jelić. On je istakao da je prava funkcija Fonda da prati zapošljavanje osoba sa invaliditetom u čitavom procesu rada, ali i da u svakom trenutku mogu da ulože novac radi prilagođavanja radnog mjesta za takve osobe.

Sve zavisi od dogovora dva ministarstva

Komentarišući navode Marine Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom da nemaju informaciju od Ministarstva rada da li će ispoštovati preporuke NVO-a da Fond bude zasebno pravno lice, ministarka rada Zorica Kovačević je za Pobjedu kazala da rade na izmjenama zakona. -Stići ćemo da završimo zakon do četvrtog kvartala godine kada Vlada treba da ga usvoji rekla je ona. Uprkos tome što Vujačić smatra da se o raspravi na nivou Vlade o ovom zakonu Ministarstvo rada “lopticu odgovornosti prebaca u dvorište Ministarstva finansija, Kovačević kaže da nemaju ništa protiv ideje da Fond bude samostalno tijelo. -Konsultovaćemo se sa Ministarstvom finansija i ukoliko postignemo saglasnost nema problema da Fond bude samostalna ustanova rekla je ona.