Produžen rok za prijave visokoškolaca

19/11/2019

Svi visokoškolci koji su započeli prijavu preko Portala e-uprave, mogu vršiti izbor poslodavaca, odnosno preferenci do srijede, 20. novembra u 15 časova, kada će aplikacija za Program stručnog osposobljavanja biti uklonjena sa Portala e-uprave.