Program osposobljavanja za 3.273 visokoškolca

19/12/2016

Pravo na Program stručnog osposobljavanja, nakon dva kruga, ostvarila su 3.273 visokoškolaca koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Izabrani korisnici Programa će 15. januara 2017. početi stručno osposobljavanje kod izabranog poslodavca nakon čega će se osposobiti za samostalno obavljanje posla u svojoj oblasti i ostvariti pravo na polaganje stručnog ispita.

Za Program stručnog osposobljavanja osoba sa stečenim visokim obrazovanjem, koji Vlada realizuje pet godina, oglašeno je 9.165 mjesta od čega u privatnom sektoru 5.342, a u javnom 3.824 mjesta. Rezultati drugog kruga Programa stručnog osposobljavanja objavljeni su na Portalu e-uprave i sajtovima Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje i Uprave za kadrove.