Rad sa poslodavcima

Naš koncept posredovanja podrazumijeva sprovođenje aktivne politike zapošljavanja kroz aktivan odnos  svih učesnika u tom procesu, a prije svega vas kao ključnih činilaca u kreiranju i  realizaciji programa zapošljavanja. Zaposleni u Zavodu su  svjesni  činjenice  da su ljudi najvažniji resurs svakog preduzeća i da se samo uz pomoć ovog resursa upravlja i sa svim ostalim potencijalima, kao što su: oprema, znanje i  novac. Zbog toga se i trude  da  vam, kroz pružanje svojih usluga, svakodnevno budu kvalitetan, profesionalan i efikasan servis.

Uz najveću bazu podataka o nezaposlenim licima i ostalim tražiocima zaposlenja i uz stručni kadar Zavoda za zapošljavanje, omogućićemo vam da brzo dođete do traženog kadra, shodno vašim zahtjevima.

Kako najjednostavnije doći do kvalitetnih kadrova? Kako brzo završiti sve proceduralne radnje i ispoštovati zakone? Kako da konkurišete za naše programe, da postanete korisnik usluga i subvencija? Na ova i mnoga druga pitanja možete dobiti odgovor u svim našim biroima rada širom Crne Gore u vidu savjeta ili konkretne pomoći. Dovoljno razloga da postanete naš partner, zato iskoristite mogućnosti koje Vam nudi Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

U cilju podsticanja zapošljavanja , Zavod sprovodi niz mjera i aktivnosti:

 • Besplatno oglašavanje slobodnih radnih mjesta;
 • Posredovanje po osnovu vašeg zahtjeva za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, tzv.regrutacija kadrova iz baze tražilaca posla i profesionalna selekcija kandidata;
 • Informisanje i posredovanje kod sezonskog zapošljavanja;
 • Kreditiranje otvaranja novih radnih mjesta po osnovu programa stimulisanja preduzetništva;
 • Organizovanje programa obuke, obrazovanja za tržište rada i poznatog poslodavca;
 • Učešće u finansiranju programa javnih radova,
 • Subvencije za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica,
 • Posjete mobilnih timova vašim kompanijama (zavisno od toga da li vam treba usluga posredovanja ili obuke novih radnika, prekvalifikacija postojećih ili savjet prilikom eventualnog otpuštanja postojeće radne snage);
 • Ponuda kvalitetne radne snage iz baze tražilaca promjene zaposlenja;
 • Informisanje i podrška prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom;
 • Besplatna pravna i tehnička pomoć prilikom zasnivanja radnog odnosa, a po potrebi vršimo  i  ustupanje prostora za obavljanje intervjua sa nezaposlenima.

Pored podsticanja zapošljavanja, Zavod realizuje i  brojne druge aktivnosti i projekte koji  omogućavaju  uspostavljanje bolje saradnje i partnerstva sa poslodavcima, kao što su:

 • saradnja sa udruženjima poslodavaca,
 • organizovanje tematskih sastanaka, prezentacija, okruglih stolova, sajmova zapošljavanja i aktivnosti informisanja o promjenama i novim zakonskim rješenjima, procedurama iz oblasti rada i zapošljavanja.

Sve informacije možete dobiti u službama za rad sa poslodavcima koje djeluje pri svakoj područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (kontakti savjetnika za rad sa poslodavcima – link).

Potrebu za radnikom možete prijaviti lično ili poštom. Prijavu potrebe za radnikom dostavljate Zavodu za zapošljavanje Crne Gore na propisanom Obrascu E-1.

Po prijemu Obrasca na Vaš zahtjev, Zavod je dužan da slobodno radno mjesto poslodavca oglasi na oglasnoj tabli i internet stranici Zavoda i u medijima, u roku od dva radna dana od dana prijavljivanja. Poslodavac informiše učesnike o ishodu oglasa. Radi vođenja evidencije o nezaposlenim licima, poslodavac je dužan da Zavod obavijesti o zasnivanju radnog odnosa sa nezaposlenim licem u roku od pet dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Dakle, nakon što izvršite odabir kandidata i izaberete osobu s kojom ćete zasnovati radni odnos, Zavodu dostavljate Obrazac E-3 ili Obrazac E-2 ako niko nije odabran.

Osnovna funkcija Zavoda za zapošljavanje je posredovanje pri zapošljavanju koje podrazumijeva regrutaciju nezaposlenih lica i drugih tražilaca zaposlenja prema uslovima radnog mjesta koje ste Vi postavili.
Mi posjedujemo najveću bazu nezaposlenih lica i ostalih tražilaca zaposlenja, ali i najveću bazu slobodnih radnih mjesta u Crnoj Gori. Obje baze podataka su informatički podržane, što omogućava da, posredstvom Zavoda, brzo i lako dođete do traženih radnika.

Kako se posreduje i uloga poslodavca u tome

Zavod vrši profesionalni odabir nezaposlenih lica i drugih tražilaca zaposlenja iz svoje baze, čije radne sposobnosti najbolje odgovaraju Vašim potrebama. Nakon prijema Naloga za posredovanje (Nalog za posredovanje možete preuzeti ovdje) dogovaramo se na koji način da Vam posredujemo, u cilju brzog i kvalitetnog zadovoljenja Vaših kadrovskih potreba.
Savjetnik za rad sa poslodavcima će, u kontaktu sa Vama:

 • uzeti sve potrebne podatke o slobodnom radnom mjestu (opis radnog mjesta, broj potrebnih izvršilaca, vrsta radnog odnosa, minimalna plata, topli obrok/prevoz, radno vrijeme, slobodni dani, godišnji odmor …)
 • uzeti sve podatke o uslovima za to radno mjesto (zanimanje, dodatna znanja, radno iskustvo…).

Mi pretražujemo bazu nezaposlenih lica i tražilaca zaposlenja koji ispunjavaju uslove koje ste postavili za traženo radno mjesto. Po izvršenom izboru, upućujemo ih da Vam se jave na način koji sami izaberete. Izbor na ponuđeno radno mjesto između kandidata koji su se javili na oglas je Vaš. To znači da se sa savjetnikom za rad sa poslodavcima dogovarate koji vid usluga Zavoda u vezi posredovanja želite:

 • predselekciju,
 • selekciju – uz Vaše prisustvo,
 • psihološko testiranje,
 • intervju sa potencijalnim kandidatima,
 • direktno upućivanje nezaposlenih idr.

Proces posredovanja

Na osnovu zahtjeva poslodavaca za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, u biroima rada se organizuju aktivnosti tzv. predselekcija, selekcija i direktno upućivanje kod poslodavca tzv. intervju, kojima se vrši izbor kandidata koji mogu zadovoljiti iskazane potrebe. Potrebe se utvrđuju na osnovu razgovora sa poslodavcima, putem koga se dobijaju konkretni podaci o zahtjevima radnog mjesta (zanimanje, radno iskustvo, posebna znanja i vještine, karakteristike zaposlenog idr.). Na osnovu dobijenih informacija savjetodavci među nezaposlenim licima pronalaze odgovarajuće kandidate, koji potom učestvuju u postupku predselekcije, odnosno selekcije, psihološkog testiranja, intervjua ili se direktno upućuju na razgovor kod poslodavca.

Cilj predselekcije je da se, putem grupnih razgovora, nezaposlena lica dodatno upoznaju sa uslovima koje je postavio poslodavac, te da im se bliže objasni o kakvom poslodavcu je riječ (veličina, broj zaposlenih, lokacija, reference…), kako bi se na osnovu njihovog iskustva, kompetencija i motivisanosti za rad na konkretnom upražnjenom radnom mjestu adekvatno odgovorilo na dostavljenu potrebu poslodavca.

Selekcije se rade u prisustvu poslodavca, koji uz pomoć savjetnika za rad sa poslodavcima obavljaju grupne ili individualne intervjue sa nezaposlenim licima. Na ovaj način se postiže pozitivan rezultat, jer se na jednom mjestu direktno sučeljavaju ponuda i tražnja i upoznaju sa onim što se traži i što se nudi. U posljednje vrijeme je jako popularizovana ova vrsta usluge Zavoda prema poslodavcima.

Ukoliko je potrebno, zbog odgovornosti radnog mjesta, a po želji poslodavca, moguće je odraditi i psihološko testiranje kandidata. Naši savjetnici za profesionalnu orijentaciju će izvršiti odabir kandidata na osnovu psihološkog ispitivanja sposobnosti, osobina ličnosti, interesa, vrijednosti i motivacije za pojedino radno mjesto.
Direktno upućivanje nezaposlenih na razgovor kod poslodavca se vrši na zahtjev poslodavca, ali se predhodno obavezno izvrši predselekcija kandidata, sa namjerom podizanja usluge posredovanja na najveći mogući nivo, u cilju adekvatnog odgovora na dostavljenu potrebu poslodavca.

Što treba da uradite ukoliko Vam trebaju radnici van mjesta rada Vašeg preduzeća?

Ukoliko na evidenciji nezaposlenih u opštini gdje je mjesto rada Vašeg preduzeća nema traženih profila ili, pak, iz nekih razloga želite radnike iz drugih opština, organizovali smo servis koji će Vam omogućiti da brzo dobijete informaciju o raspoloživim kadrovima i to na jednom mjestu. Vašu prijavu potrebe za radnikom dostavljate savjetniku za rad sa poslodavcima u matičnom birou rada. On je zadužen da, putem aplikativnog programa, kontaktira sve naše biroe rada širom Crne Gore i dostavi Vam povratnu informaciju. Dakle, nezavisno od mjesta rada, na izboru kandidata, po Vašem nalogu, rade svi savjetnici za zapošljavanje i to: sa područja mjesta rada i sa područja iz kojeg želite radnike.

Ako su Vam, kao poslodavcu s kojim bi Zavod za zapošljavanje želio sarađivati, potrebni sezonski radnici (kuvari, konobari, serviri, poslastičari, kelneri, turistički tehničari, sobarice, pomoćni radnici u kuhinji, recepcioneri, vrtlari i drugi), pozivamo Vas da nam se s povjerenjem obratite.

Prilikom odabira potrebne radne snage, naši će Vam saradnici brzo, profesionalno i efikasno u tome pomoći, jer smo za Vas pripremili sve neophodne podatke o njima: o njihovom obrazovanju, obuci, znanju stranih jezika, opštoj informisanosti i motivisanosti za posao.

Mi smo ih, dakle, već ranije pripremili za rad u sezoni. Značajan broj njih je prošao obuku kod renomiranih poslodavaca koji su najbolja preporuka da im budu povjereni poslovi za koje su obučeni.

Šta Vam nudimo?

U svim biroima rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore organizovane su službe za rad sa poslodavcima, koje su u funkciji svakodnevnog pružanja informacija i kvalitenog servisa poslodavcima. Pružamo Vam široku lepezu usluga:

 • besplatno oglašavanje slobodnih radnih mjesta,
 • profesionalni odabir lica shodno Vašim potrebama,
 • učešće u finansiranju pripreme za sezonsko zapošljavanje (obuke) itd.

Obzirom na to da Zavod za zapošljavanje Crne Gore posjeduje kvalitetnu bazu podataka o formalnom obrazovanju, znanju stranih jezika, interesovanju i motivisanosti nezaposlenih lica zainteresiranih za rad na sezonskim poslovima, naši savjetnici za rad sa poslodavcima će Vam dati konkretne podatke o trenutnoj ponudi sezonskih radnika iz evidencije nezaposlenih, obaviti predselekciju zainteresovanih kandidata, i, ukoliko to želite, organizovati selekciju u našim prostorijama. Ovaj sektor, u ličnom kontaktu sa Vama ali i iz Ankete poslodavaca koju kontinuirano sprovodimo svake godine, prikuplja podatke o Vašim kadrovskim potrebama i uslovima zapošljavanja sezonske radne snage i pruža informacije o raspoloživim kadrovima na evidenciji, a sve u cilju usklađivanja ponude i tražnje na sezonskom tržištu rada.

Da bi podstakla poslodavce da zapošljavaju domaću radnu snagu, Vlada Crne Gore redovno odvaja značajna sredstva za subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica, gdje spadaju i nezaposlena lica koja su angažovana  na obavljanju sezonskih poslova. Zato iskoristite i ovu povoljnost!

Nadamo se, da ćemo, obezbjeđenjem kvalitetne radne snage, legalnog zaposlenja i prava koja proističu iz toga, pridobiti Vaše povjerenje i doprinijeti uspješnoj turističkoj sezoni. Naravno, ovdje očekujemo i Vašu aktivnu podršku.

U ponudi đaci i studenti

Obzirom da na evidenciji crnogorskog Zavoda za zapošljavanje nema dovoljno radne snage za potrebe sezonskog tržišta rada, na raspolaganju su Vam i mladi ljudi, đaci i studenti. Dakle, Zavod za zapošljavanje, svake godine, regrutuje i mlade ljude zainteresovane za sezonski posao, s ciljem da se nadomjesti nedostatak neophodne radne snage, kada su u pitanju pomoćni poslovi. Ovakav projekat se realizuje u razvijenim evropskim zemaljama i zemaljama iz okruženja, koje se u rješavanju problema sezonskog zapošljavanja značajno oslanjaju na svoje mlade građane, prvenstveno srednjoškolce i studente. Sigurni smo da naši mladi ljudi mogu ponuditi sličan kvalitet kao njihovi vršnjaci u razvijenim državama i da se Crna Gora može osloniti na njih i po pitanju sezonskog zapošljavanja.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, možete ostvariti subvencije ukoliko zaposlite lice sa invaliditetom, i to:

 • bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom;
 • kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom;
 • učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom; subvencije zarade lica sa invaliditetom;