Rezultati drugog kruga povezivanja korisnika Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca 2019.

02/12/2019

Nakon drugog kruga povezivanja korisnika Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokom obrazovanjem, poslodavca su dobila još 92 visokoškolca.

Rezultate drugog kruga povezivanja korisnika Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca možete preuzeti ovdje.

U prvom krugu je upareno 2.917 lica sa diplomom fakulteta, bez radnog iskustva u nivou obrazovanja što znači da je, u osmoj generaciji, sa poslodavcima povezano ukupno 3.009 visokoškolaca. Poslodavca nije dobilo oko 150 visokoobrazovanih lica.

Spiskovi uparenih poslodavaca i visokoškolaca iz oba kruga povezivanja stručnog osposobljavanja 2019. nalaze se na sajtovima Zavoda za zapošljavanje, eUprave, Uprave za kadrove i Ministarstva prosvjete.

Ove godine je oglašeno 11.613 slobodnih mjesta od čega 7.249 iz privatnog, a 4.364 iz javnog sektora. Najveće interesovanje poslodavci su iskazali za oblast ekonomije, građevine, prava, turizma, arhitekture, internet tehnologija, jezika i turizma.

Godišnje se na osposobljavanju u prosjeku uključi između 3.000 i 3.500 diplomaca.     Podsjetimo, kroz Program stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem, kroz sedam prethodnih ciklusa, prošlo je nešto više od 23.000 visokoškolaca.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Poreskom upravom, oko 50% korisnika poslije završenog Programa stručnog osposobljavanja nastavlja radni angažman kod istog ili drugog poslodavca.