Rok za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom produžen do 1. februara

19/01/2024

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, shodno odluci Upravnog odbora od 19. januara 2024. godine, produžio je za 10 dana rok za podnošenje predloga projekata po Javnom pozivu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom-grant šeme. To znači da je krajnji rok za predaju predloga projekata 01.februar 2024.godine.

Podsjetimo, Zavod je 22. decembra 2023. godine objavio Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, sa evidencije nezaposlenih.

Grant šemom, vrijednom 1.000.000.00 eura, pravnim i fizičkim licima dodjeljuju se sredstva Fonda za finansiranje projekata koji doprinose unapredjenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI.