Sa godišnje konferencije za medije Zavoda za zapošljavanje

24/12/2021

Pandemija virusa COVID – 19 prekinula je pozitivne trendove na tržištu rada Crne Gore koji su trajali od decembra 2017. Od marta 2020. do  maja 2021. zabilježeni su negativni trendovi koji se ogledaju u povećanju registrovane nezaposlenosti. Ovogodišnja uspješna turistička sezona je dovela do stabilizacije i smanjenja nezaposlenosti od kraja maja do septembra, od kada, zbog sezonskog karaktera privrede, dolazi do blagog rasta nezaposlenosti – saopštio je na godišnjoj konferenciji za medije vršilac dužnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Goran Folić.

Nezaposlenost porasla za 18,6 odsto

-Prema posljednjim podacima Zavoda, kojim rukovodim gotovo osam mjeseci, na evidenciji se nalazi 55.924 registrovanih nezaposlenih lica.Taj broj, na isti dan prošle godine, iznosio je 47.136, što ukazuje da je nezaposlenost za godinu porasla za 8.788 lica ili 18,6 odsto. Stopa registrovane nezaposlenosti trenutno iznosi 24,1 odsto što je rast od 3,8 procentnih poena, u odnosu na uporedni period lani– saopštio je Folić.

On je tom prilikom kazao da je na evidenciji Zavoda alarmantno visoko prisustvo lica koji, aktivno ne traže posao, već se su se na Biro prijavljivali i i dalje se prijavljuju zbog ostvarivanja određenih prava.

-Riječ je o osobama koje zaista jesu nezaposlene i ispunjavaju uslove za prijavu i pomoć, ali u stvari i ne traže zaposlenje jer ili rade na crno ili ih neko drugi izdržava. Primijećeno je i nije tajna da se broj prijavljivanja na evidenciju upravo povećavao kad god bi se najavila neka vanredna jednokratna pomoć za nezaposlene, kao što je to i bio slučaj u ranija dva navrata! Posljednih mjeseci zabilježen je rast evidentiranih lica ženskog pola zbog najava da će se “majkama sa troje i više djece” vratiti naknade. Ovih dana takođe, zbog predloga da svi nezaposleni u Crnoj Gori dobiju mjesečnu naknadu od 100 eura – rekao je Folić precizirajući da je od početka pandemije mjesečni prosjek prijavljenih na Biro bio oko 3.850 lica a dnevni čak 175.  

Sa evidencije Zavoda zaposleno 17.530 osoba

Folić je saopštio da se posredstvom Zavoda, od početka godine do danas, zaposlilo 17.530 lica sa evidencije. Tržište radne snage, po njegovim riječima, funkcioniše kao i svako drugo tržište – poslodavac želi da dobije što kvalitetniju radnu snagu, a radnici da se zaposle na radnom mjestu koje će im pružiti što bolju zaradu i što bolje uslove rada.

-Mi u Zavodu smo svjesni da i pored velikog broja nezaposlenih lica ne možemo odgovoriti svim zahtjevima poslodavaca, posebno kada traže kadrove sa specifičnim znanjima i vještinama. Ipak, i tokom ove godine, kroz mjere aktivne politike zapošljavanja, Zavod je pokušao prevazići ovaj problem i obezbijedi adekvatan kadar. U cilju lakšeg pronalaska posla stvorili smo uslove za realizaciju više programa, usmjerenih na povećanje zapošljivosti. Javnost je o svim programima bila blagovremeno informisana a ja ću ovom prilikom samo podsjetiti da je sa evidencije nezaposlenih 4.113 lica angažovano kroz programe: “Aktivacija žena”, “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”, „Osposobljavanje za samostalan rad“, „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“, “Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem” kao i dobro poznati “Program grantova za samozapošljavanje” na koji smo možda i najviše ponosni – saopštio je Folić.

Budžetom predloženo 46.1 milion eura za nezaposlene

-Predlogom budžeta za 2022. Zavodu je opredijeljeno 46.1miliona eura, za ostvarivanje prava nezaposlenih, realizaciju mjera, aktivnosti i pokrivanje troškova funkcionisanja službe. Za pasivne mjere odnosno za isplatu novčane nadoknade za nezaposlena lica predviđeno je 27.5 miliona eura, za mjere aktivne politike zapošljavanja (obrazovanje i osposobljavanje odraslih, javne radove, podsticaje za preduzetništvo i podsticaje za zapošljavanje) 2.7 miliona eura a za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom projektovano je 11.5 miliona eura (od čega 10 miiona za finansiranje subvencija popslodavcima koji zaposle OSI) – kazao je VD direktora.

Govoreći o planovima za narednu godinu Folić je najavio da Zavod planira brojne aktivnosti.

– U tom smislu otvorena su vrata svim evropskim partnerima za saradnju. Cilj će nam biti veća aktivacija i brojnije zapošljavanje domaće radne snage i vraćanje povjerenje građana u ovu važnu ustanovu. Postoji veliki prostor za unapređenje usluga i programa ZZZ kako bi se odgovorilo tržištu rada. U skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada biće unaprijeđeni procesi rada u dijelu posredovanja pri zapošljavanju, koji predstavlja srž Zavoda, i jednu od osnovnih uloga institucije. U saradnji sa ovom renomiranom institucijom i njihovim konstruktivnim preporukama, Zavod će implementirati nove procese rada u ovoj oblasti. Usvajanjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, na osnovu preporuka eksperata MOR-a, stvoreni su preduslovi za implementaciju nove tehnologije rada sa korisnicima usluga Zavoda, a sve u cilju povećanja efikasnosti rada – najavio je Folić napominjući da će Zavod u saradnji sa MOR-om, uskoro pokrenuti platformu za online prijavljivanje.

Platforma za onlajn prijavljivanje

-Taj novi digitalni alat fizičkim licima omogućiće prijavljivanje u evidenciju nezaposlenih lica – posredstvom interneta odnosno bez dolaska u Biro rada. Sa druge strane, pravnim licima omogućiće prijavu slobodnog radnog mjesta kod poslodavaca ali i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na subvencije, prilikom zapošljavanja OSI. Osluškivaćemo potrebe nezaposlenih lica, potrebe tržišta i modifikovati postojeće mjere na osnovu kojih će se izvršiti njihovo unapređenje. U dijelu gdje to bude potrebno kreiraćemo nove programe, sa fokusom na zapošljavanje mladih, koji daju rezultate i koji će biti prepoznati, koji će da žive u narodu. U narednom periodu biće potrebno i kreiranje podsticajnih mjera namijenjenih poslodavcima, posebno u djelatnostima na koje je negativan uticaj imala pandemija. U cilju jačanja zapošljavanja i razvoja lokalnih zajednica biće neophodan rad i na razvoju lokalnih partnerstava – kazao je Folić ističući da je cilj novog menadžmenta Zavoda poboljšanje ukupne situacije u vezi sa pitanjem nezaposlenosti i što više konkretnih aktivnosti kada su posrijedi programi za nezaposlene odnosno mehanizmi za podršku novom zapošljavanju.

-Želimo da stvorimo ambijent i situaciju gdje se na Biro rada javljaju građani koji zaista traže posao i koriste servis Zavoda za brži i lakši ulazak na tržište rada, a ne oni koji boravkom na našoj evidenciji ostvaruju neko pravo, a ne žele da rade… Na taj način doprinijećemo da slika o nezaposlenosti bude stvarna i precizna. Zbog svega toga apelujem na sve političke partije, prije svega iz parlamentarne većine, da daju podršku usvajanju budžeta. Život ne može da čeka a građani, posebno oni bez zaposlenja, zaustavljanje ove agonije očekuju od svih nas.  Neusvajanje buđžeta ozbiljno bi ugrozilo operativno funkcionisanje i ove institucije. Nagomilani problem postali bi još veći. Možemo da se politički razlikujemo, pa i unutar većine, ali niko od nas nema pravo da zaustavi napredak i borbu za bolji život građana i otvaranje novih radnih mjesta – zaključio je vršilac dužnosti Zavoda Goran Folić.