Sa sastanka MOR-a i ZZZCG

24/09/2021

Predstavnice kancelarija Međunarodne organizacije rada iz BiH i Crne Gore sastale su se u petak, 24. septembra sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje sa ciljem predstavljanja projekta “World of Work in Montenegro: Paving the road to recovery”. Radi se o nastavku prethodnog projekta finansiranog od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva a koji je počeo sa implementacijom krajem avgusta mjeseca tekuće godine.

Na sastanku je akcentovana najizazovnija aktivnost za implementaciju ovog projekta, pilotiranje mjere za lokalna partnerstva za zapošljavanje. Ova aktivnost je usmjerena na uključivanje lica izloženih riziku na radu (“excluded unemployed”) kao i na mogućnosti za vansezonsko zapošljavanje.  U vezi sa ispitivanjem mogućnosti vansezonskog zapošljavanja su predstavnice MOR-a u protekloj nedjelji finalizovale specifičnu teritorijalnu dijagnostiku  prema već utvrđenoj metodologiji za ove intervencije, a sa ciljem obezbjeđivanja izbora najboljih opština u kojima će se aktivnosti realizovati.

Imajući na umu komplementarnost aktivnosti Zavoda za zapošljavanje sa ovom aktivnošću kao i na ophodnost ove intervencije uz aktuelni ekonomski trenutak, sastanak je realizovan sa ciljem unapređenja međusobne saradnje na planu daljeg zapošljavanja na lokalnom nivou u Crnoj Gori.