Sajam sezonskog zapošljavanja u Podgorici u saradnji sa Karisma hotels&resorts

10/03/2022

U Podgorici  je 10.03.2022. godine u hotelu Ramada u saradnji sa Karisma hotels&resorts organizovan sajam zapošljavanja koji je bio veoma posjećen. Upitnik je popunio veliki broj  nezaposlenih lica koji su uporedo obavili intervju sa poslodavcem i izrazili interesovanje za određena radna mjesta. Nezaposlena lica su tom prilikom direktno razgovarali sa poslodavcem o uslovima i mogućnostima apliciranja  za raspoložive pozicije u sektorima: kuhinji, sektoru  hrane i pića, recepciji, domaćinstvu, tehničkoj službi, nabavci, prodaji i obezbjeđenju.

Istaknuti zaposleni će imati priliku da, nakon završetka sezone na Velikoj Plaži, nastave angažman u vidu usavršavanja i obuke u hotelima koji su u vlasništvu i upravljanju Grupacije Karisma Hotels & Resorts u Meksiku, Dominikanskoj Republici i Jamajki.