Sarajevo: Promocije inkluzivnih rješenja na tržištu rada u državama Zapadnog Balkana

30/10/2017

U okviru Regionalnog projekta “Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja “ kojeg realizuje Savjet za regionalnu saradnju, Međunarodna organizacija rada je,  u periodu od 23.10 – 26.10.2017. godine, realizovala komponentu “ Promocije inkluzivnih rješenja na tržištu rada u državama Zapadnog Balkana”. Riječ je o prvom ciklusu razmjene stručnog znanja na odabranu temu sa predstavnicima službi zapošljavanja iz Republike Srbije, Republike Srpske i Distrikt-a Brčko, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Radionice su okupile po tri predstavnika službi zapošljavanja iz navedenih zemalja. Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore bili su Budimka Zarubica, Aleksandar Rakočević i Dragica Rustemagić.

Predstavnici crnogorskog zavoda, prije organizovanja prvog ciklusa razmjene stručnog znanja, sačinili su izvještaj na temu realizacija Programa osposobljavanja za rad kod poslodavca. Dostavili su ga ostalim učesnicima i obradili izvještaje dostavljene od strane ostalih učesnika. Na ovaj način zemlje učesnice su se pripremile za radionice za razmjenu znanja.

Prvog radnog dana, predstavljen je Program osposobljavanja za rad kod poslodavca koji je od strane kako, učesnika tako i organizatora pozitivno prihvaćen i visoko ocijenjen. Komentarisani su programi delegirani od strane ostalih učesnika: samozapošljavanje, sticanje radnog iskustva usmjereno na mlade i sufinansiranje programa aktivne politike zapošljavanja sa jedinicima lokalnih samouprava/teritorijalnih autonomija, sa srodnim programima koji se sprovode u Portugaliji. Poseban utisak na crnogorsku delegaciju ostavio je program delegiran od strane Srbije, a odnosi se na nacionalnu podršku programa kreiranih od strane lokalnih samouprava.