Složene izazove na tržištu rada rješavati kroz saradnju, interdisciplinarni pristup i izgradnju partnerstava

06/03/2024

Evropske države i javne službe za zapošljavanje, kao krovne institucije na tržištu rada, suočavaju se sa izazovima u vezi sa nedostatkom i mobilnošću radne snage i ne mogu se same uhvatiti u koštac sa složenim problemima, već ih mogu uspješno riješavati kroz saradnju, interdisciplinarni pristup i izgradnju partnerstava.

To je poručeno na Nacionalnom događaju “Mobilnost radne snage u Sloveniji: potrebe, izazovi i prakse”, koji je u Kongresnom centru Brdo pri Kranju organizovala Evropska agencija za rad u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Slovenije.

Na međunarodnom događaju, na kome su tokom tri panel diskusije razmijenjena iskustva i najbolje prakse između različitih evropskih zemalja, učestvovao je i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Gzim Hajdinaga sa saradnicama: načelnicom Odsjeka za EURES i međunarodno posredovanje pri zapošljavanju Gordanom Vukčević i savjetnicama za informisanje Dankom Rabrenović i Sanjom Petrović. Događaju su prisustvovali i predstavnici javnih službi za zapošljavanje zemalja EU i Zapadnog Balkana, evropskih institucija i socijalnih partnera.

Tom prilikom zajednički je ocijenjeno da još uvijek nijesu iscrpljene mogućnosti mobilnosti radne snage unutar EU čak i ako postoje desetine deficitarnih profesija, praktično u svim evropskim zemljama.

Nedostatak radne snage je realnost u mnogim djelatnostima. Stoga je migracija radne snage apsolutno neophodna, jer značajno upotpunjuje druge aktivnosti koje doprinose sprečavanju negativnih posljedica nedostatka kadrova. Odgovarajući zakonodavni okvir, zajednički pristup socijalnih partnera i inkluzivno i bezbjedno okruženje za radnike migrante su od suštinskog značaja za to, a značajnu podršku daje upravo Evropska agencija za rad povezujući pojedinačne organe država članica i pomaže im da lakše obavljaju svoj posao.

Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kroz proces posredovanja pri zapošljavanju naših građana u inostranstvu, razvija svoje kapacitete za punopravno članstvo u EURES mreži. EURES je i uspostavljen kao osnova za omogućavanje jednog od temeljnih principa EU – slobodnog kretanja ljudi, koje se ogleda u podsticanju mobilnosti radne snage između država članica EU, što je važan faktor funkcionisanja unutrašnjeg tržišta. Uprkos garantovanim pravima, radnu snagu u EU karakteriše mala prostorna i profesionalna pokretljivost. Prema tome, garantovana sloboda kretanja radnika i stručnjaka u EU suštinski nije iskorištena u velikoj mjeri. Nizak stepen mobilnosti radne snage u EU ima negativne posljedice na privredni rast, zaposlenost i stručnu osposobljenost radne snage. Svjesna ovog problema, EU nastoji da ukloni pomenute prepreke različitim mjerama koje imaju za cilj poboljšanje stanja zaposlenosti i podsticanje mobilnosti radne snage.

Završna mjerila za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika biće dostizanje administrativnih i tehničkih kapaciteta koje će omogućiti da i Crna Gora ispuni kriterijume slobode kretanja unutar EU.

U tom smislu Zavod je formirao Odsjek za EURES i međunarodno posredovanje pri zapošljavanju. Zadatak tog Odsjeka je saradnja sa institucijama i agencijama iz drugih država pri zapošljavanju građana Crne Gore u inostranstvu i da bude bude nosilac poslova kada je u pitanju pridruživanje Crne Gore EURES mreži. S tim u vezi  crnogorski zavod, u narednom periodu, čeka ozbiljna priprema u cilju prilagođavanja tehnologije rada.

To podrazumijeva izradu neophodnih aplikacija za razmjenu podataka EURES-a, kao i izgradnju kapaciteta Zavoda u cilju implementacije poslovnih procesa povezanih s EURES-om i promovisanje EURES-a među ciljnim grupama. Pristupanje toj mreži podrazumijevaće detaljnu i dugotrajnu obuku, prije svega, zaposlenih u Zavodu. Oni koji budu radili na ovim poslovima moraće da imaju znanje o praktičnim, pravnim i administrativnim pretpostavkama vezanim za mobilnost na nacionalnom i međudržavnom nivou. Njihov zadatak biće da pružaju informacije: o mogućnostima i prilikama zapošljavanja u EU, slobodi kretanja radnika u EU, uslovima rada u zemljama članicama EURES-a i uslovima života u tim zemljama.