Individualni plan zapošljavanja

Šta je Individualni plan zapošljavanja i zašto je on važan?


Savjetnik za posredovanje u zapošljavanju je osoba koja će Vas voditi kroz proces pripreme za zapošljavanje. Tokom individualnog savjetovanja nastojaće da prikupi sve podatke potrebne za procjenu Vaše zapošljivosti. Informacije o obrazovanju, radnom iskustvu, ličnim, socijalnim i zdravstvenim karakteristikama, kompetencijama, posebnim znanjima, aktivnostima i trenutnim interesovanjima koja će mu pomoći da formira sliku o Vašim mogućnostima i potrebama. Dobijene informacije upoređuju se sa stanjem na tržištu rada u cilju planiranja daljih aktivnosti.

Na osnovu zajedničke procjene, savjetnik će predložiti mjere i aktivnosti koje su najbolje usklađene sa Vasim potrebama, kao i potrebama tržišta rada.

Zajedno sa savjetnikom za posredovanje u zapošljavanju utvrđujete Individualni plan zapošljavanja koji Vas obavezuje da se u utvrđenim vremenskim rokovima uključite u dogovorene aktivnosti, aktivne mjere i programe zapošljavanja. Savjetnik za posredovanje u zapošljavanju  dužan je da prati aktivnosti utvrđene planom zapošljavanja, mijenja ga i prilagođava novim saznanjima i okolnostima i evidentira realizaciju dogovorenih aktivnosti.

Molimo Vas da u individualnom razgovoru sa savjetnikom budete što iskreniji, kako bi mogao da dobije što više podataka i informacija koje bi mu  pomogle da Vas na pravi način usmjeri. Važno je da individualni plan zapošljavanja doživite kao lični plan aktivnosti koje treba da preduzmete. Uloga Zavoda je da Vam pruži pomoć kroz savjetovanje i predlaganje aktivnosti koje će Vam pomoći da se brže zaposlite, dok je Vaš zadatak da se pridržavate plana i ispunjavate dogovorene obaveze.