Šta se podrazumijeva pod ponuđenim zaposlenjem

27/06/2019

Zakonom o posredovanju  pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, precizirano je da se ponuđenim zaposlenjem smatra posao u okviru stečenog nivoa obrazovanja, kvalifikacije i radnog iskustva, odnosno zaposlenje iz utvrđenog individualnog plana zapošljavanja. Zaposlenje se može ponuditi u mjestu prebivališta, odnosno boravka, te izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka, udaljenog do 60 km do mjesta rada.

Uslov je da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prevoza ili organizuje prevoz na posao i s posla. Zaposlenje se može ponuditi i izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka, bez obzira na udaljenost do mjesta rada, ukoliko je obezbijeđen odgovarajući smjestaj.

Ponuđenim zaposlenjem, nakon 12 mjeseci od dana prijavljivanja u evidenciju nezaposlenih, smatra se zaposlenje koje odgovara njegovim ličnim i profesionalnim sposobnostima, koje je utvrđeno Individualnim planom zapošljavanja. To se ne odnose na: trudnicu, lice sa invaliditetom, jednog od roditelja  djeteta do osme godine života ako je drugi roditelj zaposlen, zatim na jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju, ako je drugi roditelj zaposlen, te na jednog od roditelja sa troje ili više maloljetne djece, ako je drugi roditelj zaposlen i roditelja koji se samostalno stara o djetetu do 15. godine života, osim ako na osnovu pisane izjave prihvati zaposlenje.

U indlvidualnom planu zapošljavanja definišu se aktivnosti i obaveze nezaposlenog lica i Zavoda, kao i rokovi za njihovo sprovodenje. Zavod, u saradnji sa nezaposlenim utvrđuje individualni plan radi pripreme za zapošljavanje i aktivnog traženja zaposlenja, u roku od 45 dana od dana prijave nezaposlenog lica Zavodu. Individuaini plan sadrži pregled poslova i zanimanja koje nezaposleno lice može obavljati prema njegovim stručnim, radnim i ličnim mogućnostima, kao i pregled svih aktivnosti koje će nezaposleno lice sprovoditi u cilju zapošljavanja, prema utvrđenim rokovima. Individualni plan se uskladuje sa promjenama vezanim za nezaposleno lice, za koga se plan utvrduje, kao i sa promijenjenim okolnostima na tržištu rada. Individualni plan je obavezujući dokumenat, koji se sačinjava u dva primjerka i potpisuje od strane savjetnika za zapošljavanje i nezaposlenog, pri čemu se jedan primjerak uručuje stranki, a drugi čuva u predmetu nezaposlenog. U planu se definiše termin ponovnog javljanja i termin dostupnosti nezaposlenog  za pozive savjetnika za zapošljavanje.