Studijska posjeta Bratislavi u okviru EU Twinning projekta

29/11/2023

U okviru EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage” organizovana je studijska posjeta Bratislavi (Slovačka) u periodu 20 – 24.  novembra, 2023. godine. Posjeta je organizovana za delegaciju stručnjaka iz oblasti zapošljavanja i socijalne politike, koja se sastojala od predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i predstavnika Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na čelu sa v.d. direktorom, g-dinom Gzimom Hajdinagom.

Cilj posjete bio je da se učesnici upoznaju sa slovačkim iskustvima u korišćenju ESF fonda, kao i da razmijene znanja i iskustva sa svojim slovačkim kolegama. Učesnici su imali priliku da posjete Ministarstvo rada, socijalnih poslova i porodice, Nacionalnu agenciju za zapošljavanje, kao i nekoliko organizacija koje koriste ESF fond za podršku zapošljavanju i socijalnoj inkluziji.

Tokom posjete, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim programima finansiranim iz ESF fonda, kao što su programi obuke i osposobljavanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, kao i programi podrške ranjivim grupama na tržištu rada.

Učesnici su takođe razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju u korišćenju ESF fonda, kao što su administrativni zahtjevi i praćenje rezultata programa. Međutim, učesnici su bili impresionirani slovačkim iskustvima u korišćenju ESF fonda i zaključili su da bi mogli da primijene neke od tih praksi u Crnoj Gori.

V.d. direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, g-din Gzim Hajdinaga, tokom studijske posjete sastao se sa generalnim direktorom Centralne kancelarije za rad, socijalna pitanja i porodicu (COLSAF) u Slovačkoj, g-dinom Peter Ormandy-jem. Ovaj sastanak je imao za cilj razmjenu iskustava i uspostavljanje saradnje između dvije institucije.

Tokom sastanka, direktori su razgovarali o različitim aspektima politika zapošljavanja i aktivnosti koje sprovode u svojim zemljama. Razmijenjena su iskustva u vezi sa programima obuke, podrške zapošljavanju mladih, kao i programima za podršku dugotrajno nezaposlenima. Takođe je bilo riječi o važnosti saradnje između javnih službi za zapošljavanje u cilju razmjene najboljih praksi i unapređenja politika zapošljavanja. V.d. direktor g-din Gzim Hajdinaga iskoristio je ovu priliku da pozove g-dina Ormandyja i njegove saradnike da uzvrate posjetu Crnoj Gori, što je objeručke prihvaćeno.

Ovaj sastanak, kao i cjelokupna studijska posjeta, predstavljaju važan korak ka jačanju saradnje između Crne Gore i Slovačke u oblasti zapošljavanja. Direktori su se složili da će nastaviti sa razmjenom informacija i iskustava kako bi unaprijedili politike zapošljavanja u svojim zemljama i doprinijeli smanjenju nezaposlenosti i povećanju mogućnosti za zapošljavanje.