Studijska posjeta Talinu, Estonija: Uvidi u Garanciju za mlade i digitalizaciju službi za zapošljavanje

24/06/2024

U periodu od 16. do 21. juna 2024. godine, delegacija Crne Gore, sastavljena od predstavnika Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) i Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), boravila je u studijskoj posjeti Talinu, Estonija. Posjeta je organizovana u okviru Komponente 1 EU Twinning projekta „Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage“, sa ciljem da se steknu dragocjeni uvidi u implementaciju Garancije za mlade u Estoniji, rad administrativnih tijela na ovom pitanju, kao i digitalizaciju usluga Javne službe za zapošljavanje (JSZ) u ovoj zemlji.

Dobro pripremljen program omogućio je crnogorskim delegatima, na čelu sa v.d. direktorom ZZZCG, g-dinom Davidom Perčobićem, i g-đom Draganom, Vojvodić, v.d. generalne direktorice Direktorata za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u MRSS, da se detaljno upoznaju sa Garancijom za mlade, evropskom inicijativom čiji je cilj da svim mladima do 29 godina starosti obezbijedi kvalitetnu ponudu zaposlenja, nastavka obrazovanja, pripravništva ili stručne prakse u roku od nekoliko mjeseci od trenutka kad postanu nezaposleni ili napuste formalno obrazovanje. Delegati su imali priliku da sarađuju sa različitim akterima, uključujući ministarstva, vladine agencije, nevladine organizacije (NVO) i predstavnike mladih, kako bi razumjeli kolaborativne napore koji su učinili estonsku Garanciju za mlade uspješnom.

Pored Garancije za mlade, studijska poseta fokusirala se i na digitalizaciju usluga JSZ u Estoniji. Crnogorski delegati imali su priliku da nauče nešto više o inovativnim pristupima i tehnološkim unaprijeđenjima koja su transformisala pružanje usluga zapošljavanja u ovoj zemlji. Ova saznanja su posebno vrijedna u kontekstu nastojanja ZZZCG i MRSS u Crnoj Gori da unaprijede sopstvene usluge i povećaju ukupnu efikasnost svog djelovanja.

Tokom studijske posete, delegati su aktivno učestvovali u dobro pripremljenom programu, učestvujući u diskusijama, razmijenjujući iskustva i istražujući potencijalne strategije za promociju pozitivnih promjena i novih načina rada u okviru ZZZCG i MRSS u Crnoj Gori. Uvidi stečeni tokom ove posjete očekuje se da će imati značajan uticaj na budući razvoj i implementaciju politika i inicijativa povezanih sa zapošljavanjem mladih i digitalizacijom usluga zapošljavanja u Crnoj Gori.

Studijska posjeta Talinu, Estonija, pružila je jedinstvenu priliku crnogorskoj delegaciji da uči iz najboljih praksi i inovativnih pristupa usvojenih od strane njihovih estonskih kolega. Ova kolaborativna razmjena znanja i iskustava svjedoči o vrijednosti Twinning projekata, međunarodne saradnje i potencijalu prekogranične razmjene iskustava da pokrene napredak i unaprijedi živote građana.