Summer Job 2024: Sajam sezonskog zapošljavanja 6. i 7. marta u Podgorici i Kotoru

09/02/2024

Sajam sezonskog zapošljavanja pod nazivom Summer Job 2024. biće održan 6. marta u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru od 10-16h i 7. marta, u Kotoru, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo UCG, u istom periodu.

Sajam, 16. ti po redu, organizuje Studentski parlament Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Kancelarijom za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore.

“Summer Job predstavlja jedinstveni oblik sajma zapošljavanja prije svega zbog svojih rezultata, ali i značaja koji ima za mlade ljude, turističku privredu i državu uopšte. Osnovni cilj realizacije ovog projekta je uspostavljanje neposrednog kontakta između mladih ljudi i poslodavaca koji su pokazali zainteresovanost, spremnost, ali i potrebu za zapošljavanjem u toku turističke sezone. Činjenica da se putem ovog sajma svake godine u toku jednog, a najviše dva dana, zaposli preko 500 mladih ljudi zaista govori o njegovoj održivosti, opravdanosti i njegovom značaju”, kazao je predsjednik SPUCG, Andrej Vukčević.

Na Sajmu će se svim prisutnima predstaviti veliki broj renomiranih poslodavaca iz cijele Crne Gore iz oblasti turizma i srodnih djelatnosti, koji otvaraju vrata mladima i pružaju priliku za sticanje prvog radnog iskustva. Do sada je kroz Summer job svoje prvo radno iskustvo steklo preko 10.000 maturanata i studenata, a svake godine sezonske poslove ponudi oko 50-70 poslodavaca koji nude skoro 1000 otvorenih pozicija za sezonsko zaposlenje.

“Želimo da uputimo poziv poslodavcima da se odazovu u što većem broju i da u što većoj mjeri preciziraju uslove rada koji ne odnose samo na dostojanstvene zarade, već i onih koji se tiču smještaja i ishrane naših studenata i mladih ljudi koji će obavljati sezonske poslove. Želimo ovim putem da pozovemo i one kod kojih ti uslovi do sada nisu bili na zadovoljavajućem nivou da daju napor da se ti uslovi poboljšaju”, kazao je rukovodilac, Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje, Ivica Todorović.

Ovakvim pristupom se želi uticati na paradoksalnu situaciju da se poslodavci žale da nema dovoljno domaće radne snage, pa posežu za tim da se uvozi radna snaga sa nekih dalekih tržišta i destinacija, a da se mladi ljudi iz Crne Gore žale da nema prilika za zaposlenje, te da sezonske poslove obavljaju u Hrvatskoj, Njemačkoj, Americi…

“Ne samo što je Summer Job prepoznata manifestacija od velikog ugleda, nego što to i jeste interes Zavoda da će se u tim danima naći veliki broj poslodavaca na jednom mjestu i da ćemo mi na neki skraćeni način uspostaviti saradnju između nezaposlenih lica i poslodavaca. Tog dana će takođe biti i Dan karijere gdje će Univerzitet predstaviti svoju ponudu, svoje upisne programe i da ćemo tako indirektno uticati na otklanjanje one diskrepance između upisne politike koja se kasnije i te kako reflektuje na strukturnu nezaposlenost u Crnoj Gori”, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje u Sektoru za pripremu i posredovanje pri zapošljavanju, Aleksandar Rakočević.

Press konferenciji je prisustvovao i Državni sekretar Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vuk Žižić koji je tom prilikom istakao da je turizam radno intenzivna privredna grana, shodno čemu je sezonska radna snaga od izuzetne važnosti sa aspekta kvaliteta pružanja usluga.

“Ključnu ulogu u ostvarivanju konačnog cilja u turizmu, a to je zadovoljan gost, upravo imaju zaposleni u turizmu, među kojima je i sezonska radna snaga jer ostvaruju neposredan kontakt sa gostom. Navedeni cilj je moguće ostvariti samo sa zadovoljnim radnicima. Shodno tome, na nama, kao donosiocima odluka je da stvorimo uslove da sezonski radnici jednostavnije dođu do posla i budu adekvatnije plaćeni i nagrađeni za svoj rad. Sajam će sigurno doprinijeti ostvarenju tog cilja”, kazao je Žižić.

Sve dodatne informacije o ovogodišnjem Summer job-u mogu se dobiti posredstvom e-mail adrese: summerjob@ucg.ac.me i razvojkarijere@ucg.ac.me ili na br. telefona koordinatora: 020 414 244.