U Bijelom Polju 32 nezaposlena završila kurs njemačkog jezika

06/12/2018

U saradnji  »Oxford centra« i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  u Bijelom Polju još  jednom je uspješno priveden  kraju program sticanja ključnih vještina – radi učenja njemačkog jezika.

Program su, sa odličnim rezultatima, završila 32 polaznika sa evidencije Područne jedinice Bijelo Polje. Obuku za 24 kandidata finansirao je Zavod za zapošljavanje, a izvođač obuke pokrio je roškove za ostalih osam polaznika.

-U okviru ovog projekta 32 učesnika, među kojima je najveći broj visokoškolaca, uspješno su savladali početni nivo njemačkog jezika. Tokom dva mjeseca, trajanja kursa, organizovana su 32 susreta, u trajanju od po 90 minuta – kazala je, prilikom uručivanja sertifikata, profesorica njemačkog jezika i književnosti Aleksandra Simović, ističući zadovoljstvo usvojenim znanjem koje je prenijela nezaposlenim.

Ovim programom nastavljena je dugogodišnja kvalitetna saradnja »Oxford centra« i Zavoda za zapošljavanje na planu realizacije programa obrazovanja  odraslih za sticanje ključnih vještina za strane jezike.

-Pored dosadašnjih mogućnosti da se usavršavaju i stiču znanja engleskog i italijanskog jezika, nezaposlenim licima proširena je mogućnost  i na učenje  njemačkog jezika – kaže samostalna savjetnica za programe aktivne politike zapošljavanja Nataša Rakočević.

Ona je iskazala očekivanja da će se  i u narednom periodu nastaviti uspješna saradnja, u cilju povećanja konkurentnosti nezaposlenih lica na tržištu rada.