ZZZCG i IRF promovisali preduzetništvo u Mojkovcu

26/07/2017

Investicioni razvojni fond (IRF),  u saradnji sa  Zavodom za zapošljavanje Crne Gore u i mojkovačkom opštinom, predstavio je do sada najpovoljniju beskamatnu kreditnu liniju za visokoškolce, žene i tehnološke viškove koji se nalaze na evidenciji Zavoda,  kao i mnoge povoljnosti u vidu kredita za razvoj predzetništva, kako bi se smanjio broj nezaposlenih ne samo u nerazvijenim opštinama  Crne Gore, već u cijeloj državi.

Direktor  ZZZCG Suljo Mustafić  podsjetio je da su sa Investiciono razvojnim  fondom prije nekoliko dana potpisali sporazum o saradnji, čiji je cilj da se kroz razvoj i preduzetništvo, uz  finansijsku podršku, omogući nezaposlenim licima  koja se nalaze na evidenciji Zavoda da počnu sopstveni biznis  i obezbijede  sebi I porodici egzistenciju.

,,Zavod za zapošljavanje Crne Gore u ovom trenutku  predstavlja osposobljenu državnu instituciju za realizaciju programa preduzetništva, kako  pojedinaca, tako i malih i srednjih preduzeća.Nudimo zaokruženi sistem podrške , ne samo kroz evidentiranje zaposlenih, nego i njihovu pripremu za pokretanje biznisa od  edukacije , izrade biznis plana , upoznavanja sa propisima , marketinga, registracije djelatnosti, do finansijske podrške . Interes svih nas je razvoj malih i srednjih preduzeća , kao generatora privrednog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta, što je u direktnoj vezi sa smanjenjem broja nezaposlenih .Shvatamo važnost preduzetništva, pogotovu za ciljne grupe kao što su mladi  i žene u manje razvijenim opštinama”, kazao je Mustafić.

Mustafić je podsjetio da je Zavod u kreditno otvaranje radnih mjesta u proteklih  nešto više od decenije, usmjerio oko 50 miliona eura.

“Po zaposleniom radniku odobrava se do 5.000 eura,  a maksimalni iznos kredita  je 15.000 eura za tri radna mjesta . Grejs period je godinu dana , rok  povraćaja sredstava tri godine  u polugodišnjim anuitetima . Kamata je tri odsto za projekte u kojima su nosioci žene, i za projekte u manje razvijenim opštinama četiri odsto”, kazao je Mustafić.

On je istakao da će do kraja ove godine ZZZCG plasirati dodatnih pola miliona za samozapošljavanje, čime će otvoriti novih 100 radnih mjesta . Posebni značaj, kako je kazao, pridavaće saradnji sa lokalnim upravama , od kojih su tražili da svojim sugradjanima   obezbijede pomoć za izradu biznis planova. Tamo gdje opštine nemaju mogućnosti  i gdje nema biznis centara,  Zavod će obezbijediti dodatna sredstva  u izradi biznis planova. On je takodje naglasio da će sjever naše države biti u posebnom fokusu , a šansu  vide u razoju poljoprivrede , drvopreradu i razvoj turizma.

,,Privatni biznis je prilika da povećamo zaposlenost u svim opštinama  ne samo na sjeveru Crne Gore. Potrebna je energija svih nas kako bi dali podršku mladim visokoškolcima i ženama u otpočinjanju sopstvenog biznisa. Sa tom akcijom krećemo danas u saradnji sa IRF”poručio je Mustafić..

Kako je kazao predsjednik odbora IRF dr Zoran Vukčević  ovaj Fond je od osnivanja do sada plasirao 438,5 miliona eura. Sada na godišnjem nivou plasiraju preko 120 miliona eura, što je mnogo više u odnosu na  ranije godišnje plasmane.

,,Dakle obezbijedili smo značajna finansijska sretstva kada je u pitanju razvoj preduzetništva. Medjutim, mi želimo da i u narednim godinama  dodatno obezbijedimo još veća finansijska sretstva.  Za 2017. godinu smo kreirali 33 kreditne linije  i naš je plan da plasiramo najmanje 120 miliona tokom ove godine. Po sadašnjim podacima taj iznos će biti značajno veći. Naše kreditne linije su usmjerene ka tome  da podržimo razvoj preduzetništva , ali su obezbijedjene kreditne linije i za postojeća   preduzeća koja imaju potencijal za dalji razvoj i rad”, kazao je Vukčević.

On je. kao najznačajniju stavku, istakao da je  beskamatna kreditna linija namijenjena visokoškolcima koji su na Zavodu za zapošljavanje , ženama koje su na birou rada i svi tehnološki viškovi koji su na ZZZCG.

Predsjednik mojkovačke opštine Dejan Medojević kazao je da se Opština trudi da u granicama svojih mogućnosti podrži  afirmaciju mladih,  jer je njihov interes da život grade u svojoj opštini, a i Mojkovca da ih zadrži.

“IRF  je upoznat sa činjenicom da je naša lokalna uprava i u ranijem periodu pružala  podršku svojim gradjanima prilikom izrade projektne dokumentacije  kojom su konkurisali za sredstva ovoga Fonda. Mi ćemo i ubuduće biti na raspolaganju svim mladim obrazovanim ljudima koji se odluče da budu korisnici kreditne linije  koja je danas od strane IRF  i ZZZCG na prezentaciji,  te se nadam da će biti stvoreni što bolji uslovi  za  zapošljavanje mladih  koji se trenutno nalaze na evidenciji Zavoda,  čime će se postići dvostruki efekat  – umanjenje stope nezaposlenosti i razvoj preduzetništva medju ovom ciljnom grupom”, istakao je Medojević.