U Mojkovcu stopa nezaposlenosti iznad državnog prosjeka

01/11/2018

Na evidenciji Biroa rada Mojkovac nalaze se 662 nezaposlena lica, što daje stopu nezaposlenosti od 23,15%. Mojkovačka nezaposlenost iznad je državnog prosjeka (17,8%).

Načelnica Područne jedinice Bijelo Polje Slađana Nedović ukazuje na nepovoljnu strukturu nezaposlenih u Mojkovcu, prije svega starosnu. Učešće starijih od 50 godina je 44,10%. Mladi do 30 godina učestvuju sa 18,73%. Bez posla je 69 visokoškolaca ili 10,42%,  njih šestoro je sa višom školom. Više od polovine nezaposlenih (58,76%) je sa završenom srednjom školom (389 lica), dok je 198 polukvalifikovanih i bez zanimanja i stručne spreme.

f92ff7f3452ae196b9bb756fb9635759_thumb

Visokoškolci

U mojkovačkom birou realizuju se mjere aktivne politike zapošljavanja. Kod sedam izvođača javnih radova trenutno je angažovano 29 nezaposlenih, na period od četiri mjeseca. Programi koji se realizuju su personalna asistencija, kulturni,  ekološko-komunalni i ostali programi javnih radova.

U program Stop sivoj ekonomiji uključeno je šest visokoškolaca sa evidencije Biroa rada Mojkovac. Na sezonskim poslovima radilo je 200 lica sa evidencije. Radni angažman još traje za njih 177.

Subvencije

Nedović navodi das u u toku  programi obrazovanja i osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije i ključnih vještina u kojima učestvuju četiri nezaposlena iz Mojkovca, i to: dva lica su na obuci za vozače „C“ kategorije u Auto školi „Gas“ u Bijelom Polju i dva na obuci za zanimanje kuvar u HEC“Mitrović“ u Miločeru.

MALINJAK MOJKOVAC

U mojkovačkom birou rada naglašenu pažnju pokazuju prema licima sa invaliditetom. Na evidenciji se nalazi 197 OSI (29,75%).

Zavod, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, pruža set olakšica  za zapošljavanje, dok se kroz finansiranje projekata, po grant šemi, stvaraju uslovi za osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

-U ovoj opštini 17 poslodavaca zapošljava 26 lica, uz subvenciju zarade, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji – ističe Nedović.

Znanje,vještine, sigurnost

Grant, pod nazivom „Znanje, vještine, sigurnost“, koji realizuje DOO“Mrdo“ iz Mojkovca, u partnerstvu sa NVU“Udruženje malinara Mojkovac“, vrijednosti 67.014,61euro, sufinansiran je iz sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Traje 10 mjeseci. Uključeno je šest lica sa invaliditetom, koja su prošla obuku u trajanju od tri mjeseca na poslovima otkupa, sortiranja, pakovanja i prerade maline. Zapošljavanje tokom projekta predviđeno je u trajanju od šest mjeseci, za svih šest učesnika, koji nastavljaju sa radom i po isteku projekta. Projekat je, takođe, predviđao opremanje radnih mjesta na kojima rade učesnici projekta.

MALINJAK MK

Malinjak u etno selu

I u mojkovačkoj opštini izraženo je interesovanje za kreditnim otvaranjem radnih mjesta. Zahtjevi su mahom iz oblasti poljoprivrede i usluga. Bilježimo uspješnu priču porodičnog biznisa iz ovog kraja. Kreditom Zavoda za zapošljavanje, u iznosu od 5.000 eura, Nataša Ćorić zaposlila je sebe u poljoprivrednom gazdinstvu, gdje radi i njen suprug.

-Kredit sam utrošila u proširenje već postojećeg malinjaka, koji se nalazi u sklopu našeg etno sela – seosko domaćinstvo “Ćorić”. Osim smještaja, posjetiocima pružamo i usluge ishrane. Branje i priprema malina svojevrsna je atrakcija za naše goste – priča Ćorić.