U Nikšiću je održana prezentacija hotela “Karisma hotels Adriatic Montenegro”

22/03/2022

Dana 21.03.2022.godine u 10 časova u prostorijama “Tehnopolisa” u Nikšiću, održana je prezentacija hotela “Karisma hotels Adriatic Montenegro” za koju je vladalo veliko interesovanje. Nezaposlena lica imala su mogućnost da direktno obave razgovor sa poslodavcem i tom prilikom se informišu o mogućem zaposlenju. Poslodavac je razgovor obavio sa preko 50 lica, a najveće interesovanje vladalo je za pozicije vezane za sektor hrane i pića, sektor domaćinstva, sektor nabavke, sektor prodaje, kuhinju, recepciju i tehničku službu.