U Privrednoj komori, 4. aprila, održana prezentacija profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom

04/04/2017

Zavod za zapošljavanje, od 5. do 12. aprila, sprovešće kampanju “Dani zapošljavanja lica sa invaliditetom”. Povod je realizacija grant šeme u iznosu od tri miliona eura, iz sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Javni poziv za dodjelu grantova objavljen je 21. marta i otvoren je do 21. aprila.

DSC_4315

Zavod je manifestaciju danas otpočeo u Podgorici, u Privrednoj komori Crne Gore prezentacijom na temu profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Cilj kampanje je da se poslodavci, lica sa invaliditetom i ostali građani informišu o mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica sa invaliditetom.

U periodu od sedam dana u svim crnogorskim opštinama Zavod će održati prezentacije profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom sa najmanje 50% invaliditeta, Fond subvencionira 75% od isplaćene bruto zarade, za cijeli period zaposlenosti.

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom sa procentom manjim od 50%, Fond subvencionira 75% od isplaćene bruto zarade, u prvoj godini zaposlenja, u drugoj 60%, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.

DSC_4355

Poslodavac ostvaruje pravo na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta lica sa invaliditetom u iznosu od 100% opravdanih troškova.

Zapošljavanje lica sa invaliditetom donosi dvostruku dobit za poslodavce: subvencija zarade za svako zaposleno lice sa invaliditetom i oslobađanje od obaveze plaćanja posebnog doprinosa.

Ukupna  suma na raspolaganju – 3.000.000 eura.

Mjera I – Aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom – 2.000.000 eura: minimalni iznos granta – 30.000 eura, a maksimalni – 70.000 eura.

Mjera II – Stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom – 1.000.000 eura: minimalni iznos granta – 10.000, a maksimalni – 30.000 eura.

DSC_4293

Riječ je o četvrtom grantu: prvi, u iznosu od milion eura, raspisan je 2014. a realizovan 2015. godine ( finansirano 19 projekata), drugi, od dva miliona eura, realizovan je 2016. (53 projekta). U toku je realizacija trećeg granta, raspisanog krajem prošle godine, vrijednog 1,5 miliona eura (30 projekata).

Znači, iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju za grantove je usmjereno 7,5 miliona, od čega je do sada raspodijeljeno 4,5 miliona eura. Tim novcem finansirana su 102 projekta, kroz koje je uključeno 937 lica sa invaliditetom, od čega je 400 lica zaposleno tokom trajanja projekta.

Inače, pravo na subvenciju zarada koristi 169 poslodavaca, za 269 lica sa invaliditetom (120 žene), od kojih je 164 zaposleno na određeno vrijeme.

Nadoknadu za asistenciju, pomagače u radu, koristi 35 poslodavaca, za 45 lica sa invaliditetom.