UO ZZZ CG: Kroz pet programa biće angažovano 878 nezaposlenih sa evidencije

01/03/2022

Zavod za zapošljavanje će kroz pet programa aktivne politike zapošljavanja angažovati najmanje 878 nezaposlenih sa evidencije, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora kojom je predsjedavala Hadži Vesna Vujošević. Nezaposleni će, tokom 2022. godine, biti angažovani kroz programe »Obrazovanje i osposobljavanje odraslih«, »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad«, “Podrška za zapošljavanje mladih”, »Podsticaji za zapošljavanje«, kao i Program »Podsticaj za preduzetništvo«. Zavod je za finansiranje tih programa opredijelio 1.920.500 €

Prvi, iz seta programa kreiranih u skladu sa potrebama tržišta rada, »Obrazovanje i osposobljavanje odraslih« vrijedan je 200.000,00 € i kroz njega će biti uključeno 400 lica iz evidencije kojima je nedostatak znanja, vještina i kompetencija prepreka u zapošljavanju. Cilj je povećanje zapošljivosti nezaposlenih lica sa preprekama za ulazak na tržište rada, kroz programe sticanja stručnih kvalifikacija i programe sticanja ključnih vještina. Izvođači programa mogu biti organizatori obrazovanja odraslih, odnosno pravna ili fizička lica koja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja mogu da organizuju obrazovanje i osposobljavanje odraslih. Izbor izvođača će se izvršiti na osnovu javnog poziva, a u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

Program »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad«, za koji je odlukom UO opredijeljeno 555.500,00 €, za cilj ima očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, kroz njihovo zapošljavanje na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa. Kroz taj program priliku da radi, nakon javnog konkursa, dobiće još 250 nezaposlenih, koja su zbog različitih okolnosti na tržištu rada u riziku od socijalne isključenosti.

Za finansiranje novog Programa “Podrška za zapošljavanje mladih”, koji bi trebalo da doprinese stvaranju preduslova za ublažavanje posljedica izazvanih prolongiranim zapošljavanjem mladih nezaposlenih lica, Zavod je opredijelio 515.000,00 €. Ovim Programom je predviđeno angažovanje 90 mladih nezaposlenih lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji su najmanje dva mjeseca u evidenciji nezaposlenih. Program “Podrška za zapošljavanje mladih” čine dvije mjere “Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih na poslovima inspekcijskog nadzora” i “Mladi kao podrška razvoju poljoprivrede”. Za finansiranje prve, koju će Zavod za zapošljavanje realizovati  u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, opredijeljeno je 340.000,00 €  dok će za drugu, koju će Zavod realizovati sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, biti izdvojeno 175.000,00 €.

Šansu za zapošljavanje, kroz Program »Podsticaji za zapošljavanje«, vrijedan 150.000,00 €, dobiće i 88 nezaposlenih lica sa evidencije do 40 godina života, žena ili dugotrajno nezaposlenih (duže od 12 mjeseci). Izvođači programa mogu biti poslodavci iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavlja u sektoru usluga smještaja i ishrane na teritoriji Crne Gore, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za realizaciju programa i imaju najmanje pet zaposlenih. Dodatno, izvođači programa mogu biti poslodavci koji u poslednja tri mjeseca nijesu smanjivali broj zaposlenih i koji su spremni da sa licima uključenim u program zaključe ugovore o radu u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci.

Upravni odbor je odlučio i da bespovratna sredstva za samozapošljavanje tokom 2022. godine, kroz  Program »Podsticaj za preduzetništvo«, dobije najmanje 50 nezaposlenih lica. Program, za koji je opredijeljeno 500.000,00 €, namijenjen je licima sa evidencije do 30 godina starosti, ženama i dugotrajno nezaposlenim osobama. Svi oni, prije  objave Poziva za podnošenje zahtjeva, na evidenciji Zavoda moraju biti registrovani najmanje 4 mjeseca, u kontinuitetu.