UO ZZZ CG: Zavod će realizovati Program »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« za 250 nezaposlenih sa evidencije Zavoda

04/03/2022

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je donio Odluku o usvajanju Programa »Osposobljavanje za rad kod poslodavca«  za 2022.godinu.

Za finansijsko učešće Zavoda u realizaciji programa osposobljavanja za rad kod poslodavca obezbijeđena su sredstva u iznosu od 825.105,00 €. Ovim sredstvima se planira realizacija programa za 250 nezaposlenih lica – učesnika programa. Učešće Zavoda u finansiranju opravdanih troškova osposobljavanja zavisi od broja učesnika i na mjesečnom nivou iznosi 568,07 €, po učesniku programa. Zavod će podržati realizaciju programa osposobljavanja za  rad kod poslodavca, u trajanju od šest mjeseci.

Program »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« je jedan od programa aktivne politike zapošljavanja kreiran u skladu s potrebama tržišta rada, kojeg Zavod realizuje sa uspjehom svake godine. Programom su definisani: ciljevi, uslovi, kriterijumi izbora, obim sredstava za realizaciju, kao i ciljna grupa kojoj je Program namijenjen.

Cilj Programa je povećanje zapošljivosti i zaposlenosti nezaposlenih lica koja imaju prepreke za ulazak na tržište rada, kroz sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje poslova određenih zanimanja. U realizaciju programa će biti uključena nezaposlena lica iz evidencije Zavoda kojima su nedostatak praktičnih znanja, vještina i kompetencija za obavljanje poslova određenih zanimanja prepreka u zapošljavanju.

Izvođači Programa mogu biti pravna ili fizička lica koja svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Crne Gore, izuzev pravnih ili fizičkih lica koja djelatnost obavljaju u sektoru usluga povezanih sa izvoznom djelatnosti i sektoru primarne poljoprivrede i ribarstva. Izvođač programa može biti poslodavac koji sa izabranim učesnicima programa zaključuje ugovore o radu, u najkraćem trajanju od šest mjeseci, za obavljanje poslova određenih radnih mjesta.

Prilikom izbora izvođača programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, biće ocjenjivan značaj programa, održivost programa i konkurentnost, kao i razvijenost opštine sprovođenja programa.

Zavod će raspisati javni konkurs kojim će podnosioce zahtjeva za realizaciju programa upoznati sa: uslovima za podnošenje zahtjeva, načinom finansiranja programa, načinom i rokovima podnošenja zahtjeva, kriterijumima izbora i načinom informisanja podnosioca o ishodu zahtjeva.

O objavljivanju javnog poziva za realizaciju Programa »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« javnost će biti naknadno obaviještena.