UO ZZZ CG: Zavod za zapošljavanje Crne Gore nastavlja sa realizacijom programa za nezaposlene sa evidencije

02/08/2021

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore održao je sjednicu kojom je predsjedavala Hadži Vesna Vujošević.

Kroz četiri programa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore “Osposobljavanje za rad kod poslodavca”, “Osposobljavanje za samostalan rad”, “Direktno otvaranje radnih mjesta – Javni rad“ kao i “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje” biće angažovano ukupno 1.138 nezaposlenih sa evidencije – odlučeno je na sjednici UO.

Zavod će objaviti tri konkursa za izbor izvođača koji su voljni da u narednom periodu nezaposlenima sa evidencije omoguće usavršavanje kroz radni angažman. Konkursi za dva programa Zavoda, “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i “Osposobljavanje za samostalan rad” biće objavljeni 30. avgusta 2021. godine.

-Kroz njih će biti angažovano ukupno 560 nezaposlenih lica, odnosno 280 po programu. Prvi program je namijenjen nezaposlenima kojima je nedostatak praktičnih znanja i vještina identifikovan kao prepreka u zapošljavanju. Drugi se odnosi na nezaposlene sa stečenim srednjim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou obrazovanja. Finansijsko učešće Zavoda, po programu, iznosi 609 hiljada Eura– odlučeno je na sjednici UO.

Šansu za zapošljavanje na četiri mjeseca, na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, dobiće i 497 lica sa evidencije kroz program “Direktno otvaranje radnih mjesta – Javni rad“. Konkurs za taj program biće objavljen 9. avgusta 2021. godine.

-Posrijedi je program koji je namijenjen posebno osjetljivoj grupi nezaposlenih: licima bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom, starijim od 50 godina ili mlađim od 30, ženama, licima koja su na evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, ženama i pripadnicima Romske i Egipćanske populacije. Za finansiranje tog programa odobreno je 815 hiljada Eura – odluka je UO.

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora je odlučeno i da 81 nezaposleno lice, naredna tri mjeseca, bude angažovano kroz program “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje” i to kod 18 izvođača. Zavod je za tu namjenu opredijelio 88.444,71 Eura.

Budući korisnici sredstava, izvođači, zaključiće narednih dana sa Zavodom za zapošljavanje ugovore o realizaciji Programa.

Upravni odbor je, takođe, razmatrao i usvojio Izvještaj o radu za prvih šest mjeseci, izmjene i dopune Programa rada za tekuću godinu, kao i druga tekuća pitanja iz svoje nadležnosti.

Tom prilikom je saopšteno da se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, na dan 30. jun 2021. godine, nalazilo 55.703 nezaposlena lica te da je u odnosu na isti dan prethodne godine broj nezaposlenih povećan za 13.813 lica.

Stopa regirstrovane nezaposlenosti, posmatrana kao odnos broja registrovanih nezaposlenih i aktivnog stanovništva, na dan 30. jun 2021. godine je bila 24,01 odsto dok je na isti dan prethodne godine iznosila 18,06 odsto – saopšteno je na sjednici UO Zavoda.