UO ZZZ: Grantovi za 25 projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom

27/04/2018

Grant šemom, u iznosu od  skoro 1,5 miliona eura, odobrena je podrška projektima zapošljavanja lica sa invaliditetom, po javnom pozivu od 22. januara 2018. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje, na današnjoj sjednici, usvojio je konačnu rang listu Komisije za ocjenu predloga da se finansira 25 projekta, u vrijednosti od 1.491.416,49 eura.

Javnim pozivom je, kao očekivani rezultat, predviđeno uključivanje najmanje 180 lica sa invaliditetom u projektne aktivnosti, zaposlenje 60% učesnika u toku trajanja projekta i realizacija najmanje 30% projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon završetka projekta.

Prema predloženim projektnim prijavama, u okviru projekata, biće uključena 182 lica sa invaliditetom, od čega će 138 lica biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 60 lica sa invaliditetom će biti zaposlena nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Svi predloženi projekti imaju za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta.

Upravni odbor odobrio je realizaciju deset kredita, vrijednih 70.000 eura, za otvaranje 12 novih radnih mjesta.