UO ZZZCG: Kroz realizaciju pet programa aktivne politike zapošljavanja biće angažovano 1.754 nezaposlenih sa evidencije

24/02/2023

Zavod za zapošljavanje Crne Gore će tokom 2023.godine kroz pet programa aktivne politike zapošljavanja, koje je usvojio Upravni odbor Zavoda na sjednici kojom je predsjedavao Dejan Vojvodić, u realizaciju uključiti najmanje 1.754 nezaposlenih iz evidencije. Nezaposleni će biti angažovani u programe »Obrazovanje i osposobljavanje odraslih«, »Podsticaji za zapošljavanje«, »Osposobljavanje za samostalan rad«, »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« i »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad«. Za finansiranje ovih programa je opredijeljeno 3.346.000 €.

Kroz Program »Obrazovanje i osposobljavanje odraslih« za koji je izdvojeno 300.000,00 € biće uključeno 670 lica iz evidencije kojima je nedostatak znanja, vještina i kompetencija prepreka u zapošljavanju. Cilj je povećanje zapošljivosti nezaposlenih lica sa preprekama za ulazak na tržište rada, kroz programe sticanja stručnih kvalifikacija i programe sticanja ključnih vještina. Izvođači programa mogu biti organizatori obrazovanja odraslih, odnosno pravna ili fizička lica koja u skladu s propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja mogu da organizuju obrazovanje i osposobljavanje odraslih. Izbor izvođača će biti izvršen na osnovu javnog poziva, u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

Šansu za zapošljavanje, kroz Program »Podsticaji za zapošljavanje« vrijedan 100.000,00 €, dobiće 88 nezaposlenih lica koja su suočena sa poteškoćama u pronalaženju posla. Izvođači programa mogu biti poslodavci iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane na teritoriji Crne Gore, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za realizaciju programa. Izvođači programa moraju biti spremni da sa licima uključenim u program zaključe ugovore o radu u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa, koje ne može biti kraće od četiri mjeseca.

Program »Osposobljavanje za samostalan rad« biće realizovan za 300 nezaposlenih lica III i IV nivoa obrazovanja kojima je nedostatak radnog iskustva u području rada stečene kvalifikacije u nivou obrazovanja prepreka u zapošljavanju. Realizacija Programa će omogućiti povećanje zapošljivosti i zaposlenosti nezaposlenih lica sticanjem radnog iskustva, tj. znanja, vještina i kompetencija potrebnih za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja. Zavod je za finansiranje realizacije programa osposobljavanja za samostalan rad opredijelio sredstva u iznosu od 1.023.000,00 €. Realizaciju programa će Zavod podržati u trajanju od šest mjeseci.

Program »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« će biti realizovan za 300 nezaposlenih lica kojima je nedostatak znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje poslova određenih zanimanja prepreka u zapošljavanju, a u evidenciji Zavoda su duže od četiri mjeseca. Cilj programa je povećanje zapošljivosti i zaposlenosti nezaposlenih lica, sticanjem znanja i vještina usklađenih sa zahtjevima određenih radnih mjesta u stečenom nivou obrazovanja. Realizacija programa će biti podržana u trajanju od šest mjeseci, a Zavod je za tu svrhu opredijelio 1.023.000,00 €.

Program »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad«, za koji je odlukom Upravnog odbora opredijeljeno 900.000,00 €, za cilj ima očuvanje i unaprjeđenje radnih sposobnosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, kroz njihovo zapošljavanje na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa. Nakon realizacije javnog konkursa, priliku da radi će dobiti najmanje 396 nezaposlenih, koji su zbog različitih okolnosti na tržištu rada u riziku od socijalne isključenosti.