UOZZZCG: Kroz javne radove biće uključeno 571 nezaposleno lice

24/08/2017

Kroz programe javnih radova, u trajanju od jednog do tri mjeseca, biće uključeno 571 nezaposleno lice, iz kategorije teže zapošljivih. Za tu namjenu Zavod za zapošljavanje usmjeriće 387.000 eura. Sjutra, 25. avgusta, Zavod će objaviti tri konkursa za izbor izvodjača javnih radova.

Odlukom Upravnog odbora odobreno je preusmjeravanje sredstava planiranih za realizaciju javnog rada Asistenti u nastavi. Finansiranje asistenata u nastavi, od septembra, preuzima Ministarstvo prosvjete.

Budžetom Zavoda opredijeljeno je bilo 700.000 eura za finansiranje 270 asistenata u nastavi za drugo polugodište školske 2016/2017 i prvo polugodište 2017/2018.godine.

Zavod je učestvovao u finasiranju  ovog javnog rada, tokom drugog  polugodišta prošle godine, u iznosu od  313.000 eura. Kako je izmjenama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, propisano da vaspitno obrazovna ustanova zaključuje ugovor o radu sa asistentom u nastavi na teret Ministarstva prosvjete, to je Zavodu ostalo neutrošeno 387.000 eura. Taj novac, saglasno dopuni Programa rada Zavoda za ovu godinu, preusmjerava  se za realizaciju drugih programa javnih radova: Asistenti u centru, udruženju – 217 lica – 116.000 eura, Njega starih lica 57 lica – 31.000 eura i ostali javni radovi – 297 lica – 240.000 eura.

Inače, po prethodnom javnom pozivu, javni radovi se sprovode od 20. juna. Novi poziv razlikuje se od ranijih u tome što je precizirana realizacija pojedinačnog javnog rada u konkretnim opštinama, a na osnovu rezultata Zavodove analize potreba lokalnih zajednica i već pripremljenih učesnika programa sa evidencije nezaposlenih.

Očekuje se realizacija najmanje 50 programa od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine, obrazovanja, kulture… Programi će se sprovoditi, u trajanju od jednog do tri mjeseca, u Bijelom Polju, Mojkovcu, Pljevljima, Žabljaku, Nikšiću, Šavniku, Baru, Ulcinju i Kotoru.  Prioritet uključivanja imaju teže zapošljiva lica, koja nijesu bila u radnom odnosu posljednjih šest mjeseci.

Najmanje 57 osoba biće angažovano dva mjeseca, kroz program Njega starih lica, u Beranama, Andrijevici, Plavu, Gusinju, Petnjici, Rožajama, Podgorici, Danilovgradu, Cetinju, Herceg Novom i Baru. Dva mjeseca biće angažovani i personalni asistenti u: Podgorici, Cetinju, Danilovgradu, Bijelom Polju, Mojkovcu, Beranama, Rožajama, Plavu, Andrijevici, Petnjici, Baru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom.

K O N K U R S ZA  IZBOR IZVOĐAČA JAVNOG RADA »NJEGA STARIH LICA« možete preuzeti ovdje.

Ispravku Konkursa za izbor izvođača javnog rada »Njega starih lica« možete preuzeti ovdje.

K O N K U R S ZA  IZBOR IZVOĐAČA JAVNOG RADA »PERSONALNI ASISTENT« možete preuzeti ovdje.

K O N K U R S za izbor izvođača  javnih radova u oblasti  zaštite životne sredine, obrazovnih, kulturnih i drugih programa od javnog interesa možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC  JR možete preuzeti ovdje.