UOZZZCG: Zavod za zapošljavanje realizuje programe vrijedne 1,8 miliona eura za otvaranje novih radnih mjesta i obuku nezaposlenih

30/05/2024

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kojim je predsjedavao mr Aleksandar Šipčić, usvojio je odluke o finansiranju tri programa namijenjena nezaposlenim licima sa evidencije.

Upravni odbor je usvojio odluku o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od milion eura za finansiranje 21 projekta za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Kroz ove projekte biće uključeno 174 lica sa invaliditetomsa evidencije nezaposlenih, od čega će 117 lica biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 45 lica nakon završetka projekta, u trajanju od najmanje devet mjeseci.

Programom “Osposobljavanje za samostalan rad”, koji je odobren u iznosu od 705.542,94 €, biće podržano zapošljavanje 207 nezaposlenih lica. Od toga, 72 lica će biti angažovana kod 14 poslodavaca iz javnog sektora, a 135 lica kod 66 poslodavaca iz privatnog sektora. Kroz program učesnici će steći radno iskustvo i unaprijediti znanje i vještine, potrebne za samostalno obavljanje poslova u skladu sa stečenim nivoom obrazovanja, a poslodavci obezbijediti potrebnu radnu snagu.

Upravni odbor je usvojio i Program “Podsticaji za zapošljavanje” u iznosu od 99.980,32 €, kojim će biti omogućeno zapošljavanje 22 lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje kod 14 poslodavaca, u trajanju od najmanje 12 mjeseci. Ovaj program ima za cilj podsticanje poslodavaca da zaposle lica sa evidencije nezaposlenih sa izrazitim poteškoćama u pronalaženju posla, koja usled nedovoljne i neadekvatne ponude radnih mjesta za koja posjeduju tražena znanja, vještine i kompetencije pripadaju kategoriji dugoročno nezaposlenih lica i drugih teže zapošljivih lica. Takođe, cilj je otvaranje novih radnih mjesta ili obezbjeđenje nedostajuće radne snage za obavljanje poslova radnih mjesta koja mogu biti održiva i nakon završetka subvencije u trajanju od osam mjeseci, a koju poslodavac može ostvariti za isto nezaposleno lice, samo po jednom osnovu za istivremenski period.

Realizacijom ovih programa, Zavod za zapošljavanje Crne Gore nastavlja sa ostvarivanjem ključnih ciljeva u domenu aktivne politike zapošljavanja – podsticanja zapošljavanja, unapređenja kompetencija nezaposlenih lica i unapređenja saradnje sa poslodavcima, u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Detaljne informacije o realizaciji usvojenih programa mogu se dobiti na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore https://www.zzzcg.me