Upoznavanje sa EURES-om u Slovačkoj: Studijska posjeta Bratislavi kroz prizmu Twinning projekta

19/03/2024

EU Twinning projekat “Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage” uspješno je organizovao još jednu studijsku posjetu Bratislavi u periodu 11 – 15.  marta 2024. godine za delegaciju stručnjaka iz oblasti zapošljavanja i socijalne politike iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Tokom studijske posjete, učesnici su se angažovali u sveobuhvatnom istraživanju profesionalnih praksi, fokusirajući se na EURES mrežu i olakšavanje slobodne mobilnosti radnika.

Agenda je uključivala raznovrsni niz aktivnosti usmjerenih na unaprijeđivanje znanja i podsticanje saradnje u oblasti mobilnosti radne snage. Prvog dana posjete, učesnici su imali privilegiju da se susretnu sa direktorom slovačke nacionalne agencije za zapošljavanje (COLSAF), Peterom Ormandyjem, dodatno obogaćujući svoje razumijevanje praksi finansiranja i strateškog odlučivanja.

Jedna od aktivnosti bila je i edukativna posjeta Evropskoj Agenciji za rad (ELA) u Bratislavi, koja je učesnicima pružila neprocjenjive uvide i praktično znanje u skladu sa standardima i zahtjevima EURES-a. Posjeta ELA-i pokazala se veoma informativnom i korisnom, pružajući učesnicima uvid u najbolje prakse industrije i inovativne pristupe u okviru promovisanja slobodne mobilnosti radnika.

Dodatno, posjeta lokalnom birou u Nitri omogućila je učesnicima da urone u interakcije sa klijentima i da vide efikasne strategije u akciji, usklađene sa ciljevima EURES mreže.

Ovako organizovana studijska posjeta pružila je učesnicima platformu za profesionalni razvoj, razmjenu znanja i mogućnosti za umrežavanje usmjerene na dalje unaprijeđenje ciljeva EURES mreže i promociju slobodne mobilnosti radnika u Crnoj Gori.

Bliska saradnja sa slovačkim COLSAF-om poslužila je kao izuzetan primjer sinergije između Twinning projekta i lokalnih vlasti država korisnica i država članica. Ova partnerska saradnja ne samo da je demonstrirala strateško korišćenje sredstava EU, već je istakla kako takva saradnja može značajno unaprijediti sposobnosti zemalja koje nisu članice EU, postavljajući zadovoljavajući presedan za profesionalni razvoj i razmjenu znanja.