Usklađivanje evidencije nezaposlenih sa zakonskim rješenjima

06/06/2017

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje juče, 5. juna, registrovano je 48.657 nezaposlenih, sa stopom od 20,97 odsto. U odnosu na prethodni statistički izvještaj, od 29. maja, broj nezaposlenih lica (51.944) sa stopom nezaposlenosti od 22,39 odsto, smanjen je za 3.287, dok je stopa opala za 1,42 procentna poena.

Zavod za zapošljavanje počeo je da usklađuje evidenciju nezaposlenih sa novim zakonskim rješenjima. Izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju stekli su se uslovi da gradjani Crne Gore koji nijesu u radnom odnosu, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu kod Fonda zdravstva, što više nije uslovljeno statusom nezaposlenosti.Tim propisom data je mogućnost Zavodu da uredi evidenciju nezaposlenih, na kojoj treba da ostanu lica koja imaju potrebu za uslugama nacionalne službe zapošljavanja, odnosno lica koja aktivno traže zaposlenje.

Zavod je prestao da vodi evidenciju o svim visokoškolcima uključenim u Program stručnog osposobljavanja, kroz koji stiču prvo radno iskustvo u nivou obrazovanja. Za vrijeme trajanja programa visokoškolci nijesu na raspolaganju Zavodu za zapošljavanje, već su angažovani kod poslodavca i ne mogu se smatrati nezaposlenim licima.

Takođe, na evidenciji se ne mogu nalaziti ni studenti, jer su u procesu školovanja.

Shodno Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, evidencija  o licu koje traži zaposlenje prestaje da se vodi (član 64 ) ukoliko: odbije uključivanje u program aktivne politike zapošljavanja, odbije odgovarajuće zaposlenje, aktivno ne traži zaposlenje, nije na raspolaganju za zaposlenje, radi suprotno propisima o radu ( rad na crno)…

Drugi razlog pada nezaposlenosti je povećanje sezonskog zapošljavanja, što je,inače, uobičajena pojava u ovom periodu godine.