Veliko interesovanje visokoškolaca i poslodavaca za učešće u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem

13/12/2022

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje jedanaestu godinu zaredom, ukupan broj oglašenih mjesta za stručno osposobljavanje od strane poslodavaca je 16.569, od čega u privatnom sektoru 12.124, a u javnom sektoru 4.445 mjesta.

Visokoškolci koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imali su mogućnost da se prijave za učešće u Programu u periodu od 11. novembra do 10. decembra 2022. godine.

Nakon elektronski sprovedenog povezivanja poslodavaca i korisnika, na osnovu prosječne ocjene potencijalnih korisnika i izabranih preferenci, ukupno 2.703 lica je dobilo mogućnost da se stručno osposobljava kod izabranog poslodavca, dok 163 lica nije dobilo poslodavca. 

Takođe, obavještavamo potencijalne korisnike koji u prvog krugu nisu dobili poslodavca da danas počinje drugi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Dakle, pravo na učešće u drugom krugu imaju samo već prijavljena lica, odnosno njih 163 koji u prvom krugu nijesu dobili poslodavca. Sada će dobiti priliku da biraju neka od preostalih 13.866 slobodnih radnih mjesta.

Kandidati će imati pravo da se prijavljuju od danas, 13. decembra od 14 časova do sjutra, 14. decembra 2022. godine do 15 časova u skladu sa propisanom procedurom.

Spisak uparenih poslodavaca i korisnika 2022/23. možete preuzeti ovdje.