Veliko interesovanje visokoškolaca i poslodavaca za učešće u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem

24/11/2021

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje desetu godinu zaredom, ukupan broj oglašenih mjesta za stručno osposobljavanje od strane poslodavaca je 12.560, od čega u privatnom sektoru 8.333, a u javnom sektoru 4.227 mjesta.

Visokoškolci koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imali su mogućnost da se prijave za učešće u Programu u periodu od 20. oktobra do 20. novembra 2021. godine.

Nakon elektronski sprovedenog povezivanja poslodavaca i korisnika, na osnovu prosječne ocjene potencijalnih korisnika i izabranih preferenci, ukupno 2.679 lica je dobilo mogućnost da se stručno osposobljava kod izabranog poslodavca, dok 195 lica nije dobilo poslodavca.

Tabelu povezanih poslodavaca i korisnika možete preuzeti OVDJE