Više šansi za sticanje novih znanja i vještina

04/02/2016

(Pobjeda, Crnom Gorom, 04. februar 2016.)

HERCEG NOVI Nevladina organizacija “Nova šansa u Novom” počela je realizaciju tri projekta kojim su obuhvaćene osobe sa invaliditetom i njihovi roditelji. Nova znanja i vještine, kako bi brže stigli do posla, steći će pripadnici te populacije koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ali i oni kojima nije utvrđena procjena radnih sposobnosti a žele da rade.

Predsjednica te NVO Vesna Odalović kazala je na konferenciji za novinare da će prvi projekat obuhvatiti 14 lica sa invaliditetom.

-Prvi projekat finansira se novcem dobijenim od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, uz pomoć Zavoda za zapošljavanje i opštine Herceg Novi. Trajaće 10 mjeseci, a njegova vrijednost je 48.500 eura -kazala je Odalović.

Ona je podsjetila da je na evidenciji biroa rada 273 teže zapošljivih lica, 35 pripadnika kategorisane omladine, 37 nagluvih, osam lica je sa govornom manom, četiri su evidentirana sa mentalnom isuficijencijom, psihozomima i psihotičnim stanjima, dok je u kategoriji invalida registrovano 20.

-Osobe sa invaliditetom na području Herceg Novog nemaju stalnu podršku u pružanju prilagođenih obuka za razvijanje njihovih vještina i, samim tim, ni motivaciju i mogućnost za zapošljavanje i samozapošljavanje. NVO “Nova šansa u Novom” šest godina uspješno i kontinuirano radi na motivaciji i zapošljavanju mladih osoba i kroz ovaj projekat će oformiti centar kao model podrške rekla je Odalović.

Projekat “Humanost i šansa” finansiran je sa 5.000 eura od sredstava od igara na sreću. Prema riječima predsjednice UO “Nove šanse” Vukice Novaković, trajaće 11 mjeseci kroz brojne radionice koje će stručnjaci organizovati za 20 mladih osoba sa invaliditetom i njihove roditelje.

Još jedan projekat te organizacije podržan je novcem od igara na sreću, i to sa 12.000 eura. Riječ je o promociji zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz primjer dobre prakse “Naša ID kartica”. Trajaće 12 mjeseci, planirana je nabavka novih aparata i mašina za štampariju, kao i angažovanje stručnih saradnika , poput defektologa i radnog asistenta. Ova organizacija, koja uspješno radi osam godina, lokalni je koordinator projekata IPA podgoričke NVO Staze “Individualna tranzicija u socijalnoj inkluziji”.

Ž.K.