Započeta realizacija EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage” u saradnji sa institucijama iz Republike Slovačke, Republike Estonije i Federativne Republike Njemačke

15/05/2023

EU Twinning projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage“ započeo je 01. aprila 2023. u Crnoj Gori.

Na konkursu Evropske komisije, na osnovu projektnog prijedloga, Republika Slovačka, Republika Estonija i Federativna republika Njemačka odabrane su kao države članice EU zadužene za realizaciju projekta u vrijednosti od 823,529.41EUR, čiji će period implementacije trajati 18 mjeseci. Korisnik ovog projekta je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Glavni cilj projekta je „Unaprijeđenje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti usluga Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) u skladu sa standardima EU i najboljom međunarodnom praksom“.

Specifični cilj „Pojačati operativne i administrativne kapacitete Zavoda za zapošljavanje i nadležnog Ministarstva za politiku zapošljavanja da se bavi aktivnim politikama tržišta rada, ESF-a i EURES-a kako bi ispunili svoje obaveze zahtijevane u okviru Zajedničke pregovaračke pozicije Poglavlja 19 (ALMM; ESF), i Poglavlja 2 (između ostalog EURES)“ definisan je u potpunosti u skladu sa stvarnim potrebama za poboljšanjem ne samo kvaliteta već i efikasnosti i efektivnosti usluga ZZZ u skladu sa standardima EU.

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta (UOP) održan je 09. maja 2023. godine, u hibridnoj formi.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, i vođa projekta zemlje korisnice, Gzim Hajdinaga, poželio je dobrodošlicu prisutnima, rekavši da mu je zadovoljstvo što je ZZZ dio ovog projekta na kojem će se razmijeniti iskustva i usvojiti najbolje prakse zemalja članica. Zahvalio se projektnom timu na saradnji, uloženom trudu i postignutim rezultatima na preliminarnim sastancima s ciljem identifikacije trenutnih prioriteta ZZZCG, detaljnog planiranja projektnih aktivnosti i razvoja početnog plana rada.

,,Nadam se da će se uspješna saradnja sa zemljama članicama EU nastaviti dosadašnjom dinamikom i iskoristio bih ovu priliku da primijetim da su kolege iz EU prepoznale volju za radom i želju za usavršavanjem naših zaposlenih, zbog čega mi je vanredno drago budući da na našim kapacitetima počiva unaprijeđenje aktivnih mjera zapošljavanja na tržištu rada u Crnoj Gori, što ćemo nesumnjivo unaprijediti uz pomoć evropskih partnera tokom trajanja realizacije ovog projekta.”

Karol Jokl, vođa projekta zemalja članica, pozdravio je učesnike UOP-a izrazivši zadovoljstvo što ima priliku da sastanku prisustvuje uživo, uz uvjerenje da je na ovakvim projektima ključno uspostaviti lični kontakt koji svima omogućava plodnu i rezultatski orijentisanu prijateljsku saradnju u budućnosti, kao i realizaciju svih projektnih komponenti u zadatom vremenskom okviru.

“Na osnovu dosadašnjih rezultata naših stručnjaka u Twinning projektima, vjerujem da imamo solidnu osnovu za postizanje ciljeva i očekivanih rezultata i da ćemo na taj način utrti put održivosti projekta. Budući da posjedujemo još uvijek svježa iskustva u oblastima koje pokriva ovaj Twinning – u aktivnoj politici zapošljavanja, Garanciji za mlade, Evropskom socijalnom fondu i EURES-u, spremni smo da ista podijelimo sa vama.”

Nakon što je iskazao sopstveno zadovoljstvo učešćem u ovom projektu i naglasio značaj i evidentnost entuzijazma kod zaposlenih u ZZZCG, a ujedno i zahvalio kolegama iz Ministarstva rada i socijalnog staranja na podršci, kao i prisutnima na dolasku u tolikom broju, Slavomír Šťastný, rezidentni savjetnik za Twinning, detaljno je predstavio Inicijalni plan rada za prvih 6 mjeseci projekta, uključujući sve tri komponente, zajedno sa Planom komunikacije i vidljivosti, koje su učesnici UOP-a odobrili i usvojili davši pozitivnu ocjenu početnom toku projekta i izrazivši spremnost za dalju saradnju u pružanju podrške projektnim aktivnostima.

Pandan rezidentnom savjetniku za Twinning sa strane Crne Gore, Ivana Šućur, kao predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja, kazala je kako se ZZZ suočava sa širokim spektrom zadataka tokom pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU, naročito u okviru poglavlja 19 i poglavlja 2.

,,Akcionim dokumentima za 2020. godinu predvidjeli smo dva projekta koja se odnose na jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje. Uz podršku Twinning partnera nadamo se da ćemo uspjeti da ispunimo zahtjeve Evropske komisije koji se odnose na optimizovane i dobro osmišljene aktivne mjere zapošljavanja koje će zadovoljiti potrebe nezaposlenih u Crnoj Gori, kao i povećati kapacitet ZZZ da apsorbuje i implementira finansiranje kroz Evropske socijalne fondove.”

Šućur je dodala da je poseban naglasak na implementaciji Garancije za mlade (Youth Guarantee), kao i implementacija EURES standarda.

Sastanku UOP-a prisustvovala je i predstavnica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Crne Gore, Jelena Vujadinović, koja je izrazila zadovoljstvo što je CFCU Ugovorno tijelo na ovako važnom Twinning projektu.

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Liselotte Isakssson i Boško Nenezić, dali su svoj doprinos sastanku učestvujući u diskusiji usavršavanja djelova inicijalnog radnog plana i izrazili zadovoljstvo što je Evropska unija ta koja svojim finansiranjem daje svoj doprinos realizaciji ovog i sličnih projekata, uz nadu da će, po završetku ovog projekta, Cra Gora biti za korak bliža ulasku u EU.

Thomas Thomma, junior vođa projekta država članica (Njemačka) i Christian Seiler, predstavnik GIZ-a, iskoristili su svoje prisustvo i pozdravili prisutne, sa željom da se upješna saradnja nastavi, dok su u hibridnoj formi prisutna Kadi Kanarbik, junior vođa projekta država članica (Estonija) i voditelji komponenti sa strane zemalja članica, Meri Lorenčić, Nathalie Rivault i Boris Sloboda, zahvalili crnogorskim pandan kolegama, prisutnim Aleksandru Rakočeviću, Ireni Perić i Gordani Vukčević, na trudu i povratnim informacijama vezanim za sva pitanja o procjeni trenutnog stanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ana Leković, načelnica Direkcije za pristup tržištu rada i Fadil Zejnelagić i predstavnica Ministarstva Evropskih poslova Crne Gore, Vedrana Nikolić.