Zavod će finansirati projekte za zapošljavanje 168 lica sa invaliditetom

25/05/2023

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kojim je predsjedavao Dejan Vojvodić, donio je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom u ukupnom iznosu do 955.222,93 € podnosiocima predloga na Javni poziv broj: 07/22 – 24470 od 28.12.2022. godine. Ovaj javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, bio je namijenjen pravnim i fizičkim licima čije projektne ideje doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Odlukom će biti finansirano 20 projekata u vrijednosti od 30.000 € do 50.000 €, u koje će biti uključeno 168 lica sa invaliditetom. Od ukupno uključenih, 121 lice će biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 50 lica sa invaliditetom će biti zaposleno nakon završetka projekta – u najkraćem trajanju od devet mjeseci, a u najdužem na neodređeno vrijeme.

Zavod će sa korisnicima bespovratnih sredstava za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom zaključiti Ugovor o dodjeli granta za sprovođenje projekta.