Folić: Zavod za zapošljavanje čini sve da prevaziđe problem kašnjenja subvencija za zapošljavanje OSI (VIDEO)

09/11/2021

Država je poslodavcima isplatila više od 28.7 miliona eura po osnovu subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za sedam godina od kada je ta mjera na snazi. U tom periodu, broj poslodavaca koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade, povećan je gotovo 17 puta, dok je broj zaposlenih osoba sa invaliditetom uvećan 22 puta – saopštio je VD direktora Zavoda za zapošljavanje Goran Folić.

On je, u zvaničnom obraćanju javnosti, kazao da ga zatečena statistika izuzetno brine zbog čega i sumnja da je do alarmantnog porasta broja posolodavaca, koji ostvaruju ovo pravo, došlo usljed brojnih zloupotreba na koje je ukazala i Državna revizorska institucija.

– Iz godine u godinu alarmantno raste broj poslodavaca koji koriste subvencije države na zarade ako zaposle OSI. U 2014., godini kada je Fond za profesionalnu rehabilitaciju ustanovljen kao nova organizaciona jedinica u okviru Zavoda, 71 poslodavac je ostvarivao pravo na subvenciju zarade za 89 osoba sa invaliditetom, za šta je utrošeno 357.6 hiljada eura. Četiri godine kasnije je 421 poslodavac ostvarivao ovo pravo za 660 OSI, za šta je utrošeno 2.7 miliona eura, a u 2019. 820 poslodavaca je ostvarilo pravo za 1.407 osoba sa invaliditetom, za šta je utrošeno 5.4 miliona eura.  Takođe, 2020.  pravo na subvenciju zarade iskoristio je 1.141 poslodavac za 2.040 OSI, za šta je utrošeno 9.2 miliona eura a za prvih deset mjeseci ove godine tu mogućnost, je ostvarilo 1.180 poslodavaca za 1.943 zaposlena lica sa invaliditetom, za šta je utrošeno 7.9 miliona eura. Treba imati u vidu da je ovaj broj i veći jer se broj koji sam saopštio odnosi samo na one poslodavce koji imaju aktivna rješenja o priznavanju prava na subvenciju zarade, kao i da je na čekanju veliki broj zahtjeva– saopštio je Folić ističući da Zavod čini sve da prevaziđe problem kašnjenja subvencija zbog čega je i informisao nadležna ministarstva o nedostajućih dva miliona eura za isplatu subvencija.

-Država je, za sedam godina od kada je ova mjera na snazi, poslodavcima isplatila ukupno 28.7 miliona eura po osnovu subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Za sedam godina je gotovo 17 puta više poslodavaca koji ostvaruju ovo pravo i skoro 22 puta je uvećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom na taj način – kazao je Folić ističući da ga zatečena statistika brine i ostavlja prostor za sumnju da je u ranijem periodu bilo zloupotreba a što potvrđuje, kako je rekao, i posljednji Izvještaj Državne revizorske institucije o finansijskoj reviziji.

– DRI je, između ostalog, utvrdila da isplate subvencija zarada lica sa invalidtitetom, tokom 2020. godine, nisu adekvatno pravdane! Uvidom u dio dokumentacije za pravdanje isplata subvencija zarada lica sa invaliditetom utvrđeno je da “za isplate u iznosu od 211.395,75 eura ne postoji adekvatan dokaz na osnovu kojeg je izvršena isplata subvencije te da izdatak u iznosu od 18.117,45 eura nije dokumentovan (postoji samo nalog za isplatu)”. Takođe, postupkom revizije je utvrđeno da su “pojedini poslodavci ostvarili subvencije zarada za zapošljavanje lica sa invaliditetom u iznosima na mjesečnom nivou za jedno lice i do 2.5 hiljade eura”! I to nije jedina nelogičnost! Revizija je utvrdila da su “pojedina lica ostvarivala visoke bruto zarade kod poslodavca, iako su pokrivala radna mjesta sa SSS” – precizirao je Folić napominjući da je u toku priprema novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kao izmjene postojećeg Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije, u dijelu utvrđivanja maksimalnog iznosa subvencija zarada koji se po ovom osnovu može ostvariti i isplatiti.

-Želimo stvoriti uslove za veću implementaciju socijalnog modela u pristupu utvrđivanja invaliditeta i unaprijediti oblast profesionalne rehabilitacije, shodno međunarodnim standardima. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, nalazi se 55.816 registrovanih nezaposlenih lica od kojih je čak 11.000 osoba sa invaliditetom što znači da je svaka peta nezaposlena osoba, sa evidencije, lice sa invaliditetom.  Svakodnevno se Zavodu obraćaju brojni poslodavci, koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, jer nisu primili subvencije za zarade koje im sleduju shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Istovremeno Zavod bilježi konstantan rast broja zahtjeva za ostvarivanje prava na subvencije zarade. I ovom prilikom želim poručiti da Zavod saosjeća sa problemima osoba sa invaliditetom i učiniće sve da problem kašnjenja subvencija bude prevaziđen što prije – zaključio je Folić.