Zavod za zapošljavanje na sajmu knjiga i obrazovanja

11/05/2016

Na 11. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja održan je panel na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, Centra za stručno obrazovanje i Zavoda za zapošljavanje.

Jevrosima Pejović iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ZZZCG kazala je da je pogrešan izbor zanimanja jedan od najčešćih uzroka nesklada na tržištu rada.

„To je ona prva stepenica gdje postoji vjerovatnoća da bude donešena pogrešna odluka, koja će se kasnije odraziti na konkurentnost pojedinca na samom tržištu“, navela je Pejović.

Imajući to u vidu, kako je dodala, ZZZCG razvija programe i sprovodi aktivnosti u oblasti karijerne orijentacije, koje pomažu pojedincu da sazna koje su njegove jake i manje jake strane i kako su usklađene sa zahtjevima određenog zanimanja.

Pejović je kazala da se u Centrima za informisanje i profesionalno savjetovanje svi zaintresovani mogu informisati o određenim zanimanjima, kao i trenutnom stanju na tržištu rada.

Prema njenim riječima, na tržištu rada je najveća potražnja za zanimanjima iz strateških grana privrede „To su prije svega građevinarstvo, ugostiteljstvo, turizam kao i lične usluge“.

„Važno je da mlade osobe dobiju informacije da izbor srednje škole ne posmatraju kao nastavak obrazovanja već kao mogućnost da razviju praktična znanja i vještine, koji bi im omogućili bolje pozicioniranje na tržištu rada“, poručila je Pejović.

Dušan Bošković iz Centra za stručno obrazovanje je kazao da se sistem stručnog obrazovanja ne odnosi samo na mlade, već obuhvata i širu populaciju.

„Težimo cjeloživotnom učenju i u tom kontekstu i Ministartvo prosvjete i institucije koje se bave stručnim obrazovanjem taj sistem su učinili dostupnim za sve uzraste i kategorije“, rekao je Bošković.

On je ukazao da je, u okviru projekta koji je Centar ranije organizovao, kreiran portal pod nazivom „Obrazovanje i privreda“ i on bi trebalo da bude „alat“ koji će unaprijediti efikasnu saradnju između te dvije oblasti.

Zora Bogićević iz Ministarstva prosvjete kazala je da u tom resoru nastoje da svakom pojedincu obezbijede stručno obrazovanje koje bi mu omogućilo profesionalni razvoj i učešće na tržištu rada.

„Obezbijediti kvalifikacije relevantne za tržište rada i sa njim uskladiti politiku stručnog obrazovanja je veoma zahtjevan zadatak“, rekla je Bogićević.

Kako je navela, u obrazovnom sistemu su se odlučili na saradnju sa partnerima, a ne na administrativne mjere.

„Nastojimo podstaći poslodavce da se uključe u stipendirnje učenika, a da im prezentuju primjere dobre prakse, kako bi oni mogli odlučiti šta je pravi izbor za njih“, pojasnila je Bogićević.

Ona je ukazala na činjenicu da u Crnoj Gori raste interesovanje učenika za stručno obrazovanje, ali i za nastavak studija.

Prema njenim riječima, škole svoju obrazovnu ponudu kreiraju u saradnji sa poslodavcima i imajući u vidu opremu sa kojom raspolažu i mogućnosti da kvalitetni predavači realizuju njigove programe.

Škole su, kako je rekla Bogićević, obavezne da se konsultuju sa lokalnim Zavodima za zapošljavanje i da njihove preporuke uvažavaju.

Ona je dodala da Ministarstvo prosvjete radi analize upisa učenika svih prethodnih godina i posmatra njihovo interesovanje za pojedine profile, i nastoji u zakonskim aktima stvoriti uslove za individualno obrazovanje.