Zavod za zapošljavanje oglasio se povodom teksta koji je objavljen 4. aprila 2023. u dnevnom listu i na portalu Vijesti “Milionske prevare preko osoba sa invaliditetom” i pojasnio nekoliko bitnih činjenica u vezi sa ovom veoma aktuelnom temom

04/04/2023

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciju i zapošljavanju lica sa invaliditetom iz Fonda profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom se poslodavcima koji zaposle osobe sa invaliditetom isplaćuje subvencija zarade  do 75 odsto na isplaćeni iznos bruto zarade. Zakon nema normu koja ograničava dužinu trajanja niti nominalni iznos zarade koja se može subvencionisati, kao ni limitirani iznos same subvencije, već samo procentualni udio subvencije u zavisnosti od procenta invaliditeta zaposlenog lica.

Tačan je podatak da određeni broj poslodavaca koriste postojeću zakonsku odredbu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i isplaćuju zarade koje su iznad prosječnih zarada u Crnoj Gori, a samim tim i ostvaruju pravo  na subvenciosanje zarade koje je predvidio pomenuti Zakon. Najveći iznos zarade na koji se ostvaruje pravo na subvenciju iznosi 8.000 €. Zavod za zapošljavanje je inicirao inspekcijske nadzore kad god je prepoznao potencijalne zloupotrebe u sprovođenju Zakona, što će i ubuduće činiti.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju se finansira između ostalog i od posebnog doprinosa kojeg po osnovu Zakona uplaćuju poslodavci koji ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a eventualno nedostajuća sredstva se nadomještaju iz budžeta Crne Gore. Fond za profesionalnu rehabilitaciju prošle godine je prihodovao 9,8 miliona eura po osnovu posebnog doprinosa, dok su rashodi za subvencije poslodavcima koji su zaposlili osobu sa invaliditetom 14,5 miliona eura. Razlika između prihoda i rashoda Fonda je nastala zbog sve većih iznosa zarada pa samim tim i subvencija, kao i povećanje broja poslodavaca koja se prijavljuju za ove subvencije.

U 2022. godini je broj osoba za koje su poslodavci podnosili zahtjev za subvenciju zarade povećan za 500, a samo za tri mjeseca 2023. godine pristiglo je 249 novih zahtjeva. Broj poslodavaca korisnika prava na subvenciju zarade se u periodu 2017 – 2022. godina u prosjeku godišnje nominalno povećao za više od 300, dok se broj zaposlenih lica sa invaliditetom u prosjeku povećao za više od 500 korisnika na godišnjem nivou. Zaključuje se da se i broj poslodavaca i broj zaposlenih osoba sa invaliditetom korisnika prava na subvenciju zarade iz godine u godinu uvećava i da takav trend treba očekivati i u narednom periodu.

Svi navedeni podaci su podstakli Zavod za zapošljavanje da zbog dugoročne održivosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i pravednije i sveobuhvatnije raspodjele sredstava iz Fonda, kao i usaglašavanja sa uporednim rješenjima iz zemalja evropske unije pokrene inicijativu prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja da se intenziviraju aktivnosti na promjenom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom koji će dodatno precizirati i urediti ovu oblast.