Završna konferencija IPA projekta " Računovodstvo za bolju budućnost"

01/11/2017

Ugovor o radu dobilo je 40 obučenih i sertifikovanih računovođa. Još njih 20 sa evidencije nezaposlenih dobiće posao u deset biznis centara – saopšteno je na Završnoj konferenciji IPA projekta ,,Računovodstvo za bolju budućnost”.

Predstavljaljući rezultate projekta, pomoćnik direktora ZZZ mr David Perčobić ukazao je na zahtjeve tržišta rada za zanimanjem računovodstveni tehničar. Sa relativno malo sredstava, nepuno 200.000 eura, uključen je veoma veliki broj korisnika programa.

Direktorica Direktorata za tržište rada Edina Dešić istakla je spremnost Zavoda za zapošljavanje i za projekte koji slijede u narednom periodu.

Dešić je podsjetila da je poziv za dodjelu granta, u iznosu od 1,3 miliona eura, pokrenut prije dvije godine. Usmjeren je bio na prevazilaženje neusklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada i povećanje zaposlivosti.  Po tom pozivu devet projekata je dobilo sredstva, a jedan od njih je obuka za zanimanje računovođa.

01.11.2017 050 za sajt david

-Kada se posmatra kao dio ukupnog Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, ovaj projekat veoma je važan sa stanovišta posvećenosti konkretnim njegovim postignućima. Rezultati od preko 900 informisanih nezaposlenih, više od 800 nezaposlenih koji su inicijalno iskazali interesovanje za obuku za računovodstvenog tehničara, 280 uključenih i 230 onih koji su ispratili program do kraja, 146 certifikovanih i preko 40 zaposlenih, uz 10 osnovanih biznis jedinica širom Crne Gore, govore dovoljno i sami za sebe – zaključio je Perčobić.

Zavod za zapošljavanje, u partnerstvu sa Institutom računovođa i revizora Crne Gore, sproveo je 12-omjesečni projekat „Računovodstvo za bolju budućnost“, koji je finansiran iz Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA) u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“. Projekat je dio Grant šeme „Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada“.

Ciljna grupa projekta bili su mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada, odnosno nezaposlena lica sa evidencije Zavoda. Projekat je započeo 2.11.2016. i završava se 2.11.2017.

Nakon predstavljanja rezultata projekta, održana je prezentacija projektnih aktivnosti.

01.11.2017 019 za sajt

-Osnovni cilj projekta – unapređenje kvalifikacija i vještina nezaposlenih kako bi se što bolje zadovoljile potrebe tržišta rada, pretočen je u konkretne specifične ciljeve: informisanje i profesionalno savjetovanje nezaposlenih sa evidencije Zavoda. Fokus je bio na obukama za zanimanje računovodstveni tehničar, koja je sprovedena u skladu sa javno važećim programom zanimanja, licenciranim od strane Ministarstva prosvjete. Pored toga, na projektu je obezbijeđena podrška stvaranju uslova za zapošljavanje i zapošljavanju uspješnih polaznika obuke- pojašnjava vođa tima projekta Aleksandra Mugoša.

Član projektnog tima Đorđo Borović ističe da je projekat je sproveden na teritoriji cijele Crne Gore. Nezaposleni u svim opštinama imali su priliku da dobiju informacije, profesionalno savjetovanje, da prođu kroz motivacione radionice i iskažu interesovanje. U tromjesečnu obuku uključeno je 280 polaznika, a do kraja je ispratilo ukupno njih 230.

Obuku za zanimanje računovodstveni tehničar sproveli su licencirani stručnjaci iz oblasti kompanijskog prava, računovodstvenih, poreskih i radnih propisa, obračuna zarada, naknada i drugih ličnih primanja, kao i propisa iz oblasti trgovine i inspekcijskog nadzora, angažovani od strane Instituta računovođa i revizora Crne Gore. U centrima za obuku u Podgorici, Beranama, Baru, Nikšiću, Kotoru i Herceg Novom osam grupa polaznika prošlo je intenzivni osnovni program obuke u periodu od tri mjeseca, od početka marta do kraja maja 2017. godine, nakon čega je organizovan petodjelni ispit.

Kandidati koji su položili svih pet ispita u skladu sa Pravilnikom o sticanju profesionalnih zvanja dobili su certifikat „RAČUNOVOĐA“ koji izdaje Institut računovođa i revizora Crne Gore. Ukupno je 146 polaznika položilo ispit.

O kvalitetu obuke kandidata, u kojoj je učestvovalo i pet doktora nauka, govorio je direktor Instituta računovođa i revizora Rade Šćekić.

On je naglasio da je najveći broj obučenih računovođa zaposlen u Bijelom Polju.

-Dodatna vrijednost projekta, u odnosu na standardno organizovane obuke, je što su polaznici dobili još i praktičnu dvomjesečnu obuku radi nadogradnje i konkretne primjene stečenih znanja i vještina, a koja je organizovana u periodu jun-jul 2017. Godine – naglašava Mugoša.

Ovo je, dodaje vođa projekta, bio samo prvi dio konkretne podrške stvaranju uslova za zapošljavanje polaznika: tu je mentorski rad sa oko 40 polaznika koji su u međuvremenu našli zaposlenje, kao i mentorska podrška i druge vrste praktične podrške polaznicima koji su tek počeli da grade svoj put i stiču poziciju na tržištu rada.

-U deset opština u Crnoj Gori osnovane su biznis jedinice u kojima je do sada osam  polaznika potpisalo ugovore o radu, dok još toliko njih radi na razvoju biznisa, sticanju klijenata i stvaranju uslova za održivost zaposlenja. Pomoć koju su pri tome dobili od projekta sastoji se u opremi (laptopovima) i softverskoj podršci (centralizovani sistem), plaćanju troškova registracije preduzeća, plaćanju tromjesečnog zakupa prostorija, promociji biznisa i kontinuiranom mentorskom radu. Biznis jedinice osnovane su u Podgorici, Bijelom Polju, Tivtu, Beranama, Nikšiću, Ulcinju, Baru, Kotoru, Budvi i Herceg Novom – ističe Aleksandra Mugoša.