ZZZ učestvovao u radu Omladinskog foruma u okviru programa „Vrijeme je za mlade”

11/11/2021

U radu Omladinskog foruma podrške aktivizmu i liderstvu mladih učestvovao je i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Tom prilikom savjetnica za profesionalnu orijentaciju Alisa Dizdarević približila je mladima aktivnosti i programe koje Zavod sprovodi, a u koje mogu biti uključeni.

-Od trenutno prisutnih 55.924 nezaposlena lica na našoj evidenciji mladi-do 35 godina čine 35,57%, od čega 61,57% čine žene. Analiza strukture velikog broja nezaposlenih mladih lica, uslovila je pripremu i realizaciju više programa kojim su obuhvaćeni svi nivoi stručne spreme, a odnose se i na ovu ciljnu grupu. Kroz programe Aktivacije žena, Direktno otvaranje radnih mjesta, Osposobljavanje za samostalan rad, Osposobljavanje za rad kod poslodavca i Program Grantova za samozapošljavanje biće  zapošljeno 1.345 nezaposlenih lica u narednom periodu. U toku je i prijava visokoškolaca za program Stručnog osposobljavanja. Mladi će angažovanjem kroz ove programe steći radno iskustvo, praktična znanja i vještine koji predstavljaju glavnu prepreka prilikom apliciranja za posao – kazala je Dizdarević dodajući da Zavod, kao posrednik između poslodavaca i nezaposlenih lica, ima posebnu ulogu u prevazilaženju problema sticanja radnog iskustva i ključnih vještina a to čini, kako je navela, kroz pružanje usluga karijernog savjetovanja, programe obrazovanja i osposobljavanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija . 

Kroz panel diskusiju došlo se do zaključka da je neophodna podrška, osnaživanje i usmjeravanje mladih kroz stalnu saradnju između nadležnih institucija, NVO sektora, privrede i obrazovnog sistema. Akcenat bi trebao biti na prijedlozima i preporukama iz organizacija mladih, koji su kroz kvalitetna istraživanja i lična iskustva došli do podataka i ideja koje mogu biti od velikog značaja u kreiranju programa koji olakšavaju njihovo zapošljavanje.

Omladinski forum organizacija građanskog društva i neformalnih grupa mladih, kao jedna od aktivnosti u okviru programa podrške aktivizmu i liderstvu mladih, realizovan je uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).