ZZZCG bespovratnim sredstvima podržao realizaciju 48 biznis ideja

13/10/2023

Četrdeset osam preduzeća, čiji su osnivači u trenutku apliciranja bili nezaposleni, dobilo je bespovratna sredstva ukupne vrijednosti 465 i po hiljada eura, a u okviru Programa “Podsticaj za preduzetništvo”, koji realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG).

Sa korisnicima bespovratinih sredstava danas je ugovore potpisao v.d. direktora ZZZCG Gzim Hajdinaga, koji je, na konferenciji za medije,kazao da je ove godine, u skladu sa Programom rada Zavoda, predviđeno da se realizuje šest Programa aktivne politike zapošljavanja (APZ) u vrijednosti četirimiliona eura kojima se interveniše na tržištu rada sa ciljem da se poveća nivo zapošljivosti i pomogne nezaposlenima da u što kraćem roku nađu posao.

“Do sada smo realizovali pet programa APZ, a danas ćemo potpisati ugovore sa korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Programa “Podsticaj za preduzetništvo”, čime ulazimo u završnu fazu realizacije i šestog programa”, kazao je Hajdinaga u PR Centru.

Time je, kako je pojasnio, u ovoj godini skoro 1.800 lica sa evidencije uključeno u mjere APZ što je omogućilo unapređenje njihovih znanja i vještina, sticanje radnog iskustva, ali i razvoj preduzetništva što u krajnjem, za značajan broj njih, znači izlaz iz nezaposlenosti. “Program “Podsticaj za preduzetništvo” predstavlja jednu od mjera aktivne politike zapošljavanja koja se odnosi na pružanje finansijske i stručne pomoći nezaposlenim licima koja osnivaju jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti, i koja kao osnivači u njima zasnivaju radni odnos. Razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta putem samozapošljavanja jedan je od prioriteta politike razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori i sastavni dio ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti”, saopštio je Hajdinaga.

Ovaj Program, kako je pojasnio, na neki način predstavlja nastavak Programa grantova za samozapošljavanje koji je Zavod iz sredstava Evropske Unije uspješno realizovao u tri javna poziva od 2019. do 2021. godine, pri čemu su zadržana brojna dobra rješenja, a neka i unaprijeđena.

“Cilj Zavoda za zapošljavanje je da, putem Programa “Podsticaji za preduzetništvo”, pomogne nezaposlenim licima koja posjeduju preduzetnički duh, da realizuju svoju biznis ideju i samim tim dođe do formiranja novih preduzeća, te da se na taj način razvija i dopunjuje privredna struktura u državi. Realizacijom ovog Programa pruža se prilika da se nezaposleni okrenu sebi i da otpočinjanjem sopstvenog privatnog biznisa riješe pitanje zaposlenja i sopstvene egzistencije”, zaključio je Hajdinaga.

Pomoćnik direktora ZZZCG, Goran Bubanja, rekao je da je realizacijom Programa “Podsticaji za preduzetništvo” 48 nezaposlenih lica osnovalo svoja preduzeća, a pored njihovog samozapošljavanja biće otvoreno još oko 20 dodatnih novih radnih mjesta čime se utiče na smanjenje ponude.

“Očekujemo da će se ova preduzeća rasti i razvijati se i da će u narednom periodu uticati i na rast  tražnje na tržištu rada i zapošljavati još lica sa evidencije nezaposlenih. Jer upravo preduzetništvo i mala preduzeća predstavljaju glavne generatore privrednog razvoja i novog zapošljavanja. Danas ćemo potpisati ugovore sa 48 korisnika bespovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti 465.500 eura, a očekujemo da ćemo u novembru potpisati ugovore sa još tri korisnika u vrijednosti oko 30.000 eura”, naveo je Bubanja.    

Dodao je da je visina odobrenih bespovratnih sredstava do 10 hiljada eura po korisniku.

“Finansijska sredstva u visini 80 odsto odobrenih će najkasnije u narednih mjesac biti prenijeta na račune preduzeća, a preostalih 20 odsto nakon isteka 10 mjeseci i ispunjavanja svih obaveza predviđenih biznis planom”, rekao je Bubanja.

Svi korisnici bespovratnih sredstava su pored obaveze, da realizuju biznis plan, dužni da, kako je pojasnio, održe svoje zaposlenje sa punim radnim vremenom i plaćaju poreze i doprinose u najkraćem trajanju od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa Zavodom.

“Tokom realizacije biznis plana, Zavod će kontinuirano pratiti realizaciju aktivnosti, vršiti administrativnu provjeru, ali i kontrolu na terenu”, kazao je Bubanja.

Prema njegovim riječima, ciljne grupe Programa su prije svega žene i mladi, a nezaposlene žene čine čak 62 odsto od ukupnog broja korisnika čije su realizacije biznis ideja podržane bespovratnim sredstvima.

“To je izuzetno visok procenat ukoliko uzmemo u obzir da je od ukupnog broja samozaposlenih lica u Crnoj Gori 18,2 odsto samozaposlenih žena prema Anketi o radnoj snazi koju prema međunarodno priznatoj metodologiji realizuje MONSTAT. Pored toga, mladi do 30 godina starosti čine oko 61 odsto od ukupnog broja korisnika Programa”, ukazao je Bubanja.

Dodao je da se Programom utiče i na uravnoteženiji regionalni razvoj jer se skoro polovina biznis ideja realizuje upravo na sjeveru.

Predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Dejan Vojvodić istakao je da je sve što je predviđenoza ovu godinu u potpunosti ispunjeno, a korisnicima bespovratnih sredstava je poručio da se nada da će kroz otvaranje svojih novih radnih mjesta u bliskoj budućnosti proširiti biznise.

“To će biti dobro za vas, za vaše članove domaćinstva, a samim tim i za državu”, istakao je Vojvodić.

Korisnica bespovratnih sredstava, Vesna Žikić iz Nikšića rekla je da jeaplicirala sa projektom „Eko pelene“ tj. tekstile pelene za bebe i da joj je podrška kroz Program “Podsticaji za preduzetništvo” mnogo značila.

„Ova sredstva omogućavaju mnogo lakši početak moga rada. Podrška Zavoda, posebno u mom slučaju, Zavoda za zapošljavanje Nikšić bila je dragocjena. Oni su nas zaista podržali, pomogli u svemu“, kazala je Žikić.

Vesnina sugrađanka Ana Marković rekla je da aplicirala sa projektom za digitalni marketing, a da proces apliciranja nije bio komplikovan.

„Smjernice za aplikaciju su jasne, tokom cijelog procesa imate podršku od svakog lokalnog biroa. Mislim da svako ko ima neku viziju svog posla treba da se prijavi i da prati objave Zavoda“, poruka je Marković.

Korisnik sredstava Risto Sinđelić iz Berana, koji će se baviti keteringom i dostavom hrane, kazao je da je redovno pratioobjave Zavoda i da je prezadovoljan što je dobio novac.

„Nisam vjerovao da ću da dobijem i zato preporučujem svima koji žele da otvore svoj posao i da se zapolse da se prijave. Uvijek posoji šansa ma koliko sumnjali. Ovakve i slične inicijative Zavoda podržavam i smatram da ih treba biti više, naravno ako postoji mogućnost za to“, poručio je Sinđelić.