26/07/2021

Pilot Projekat “Aktivacija žena”: Šansa za uključivanje žena sa malom djecom na tržište rada

26/07/2021

Pilot Projekat “Aktivacija žena”: Šansa za uključivanje žena sa malom djecom na tržište rada

06/07/2021

Poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu

30/06/2021

Sa okruglog stola u organizaciji UNHCR-a: ZZZ CG će nastaviti da doprinosi unapređenju zapošljivosti lica koja su dobila međunarodnu zaštitu u našoj državi

23/06/2021

Zavod za zapošljavanje objavio informator “Kuda nakon osnovne škole”

Aktuelno

Pogledajte hronologiju svih aktuelnosti iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Programi

Programi namijenjeni nezaposlenima u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Usluge

Podrška poslodavcima u Crnoj Gori u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.