30/05/2023

ZZZCG će finansijski podržati 176 poslodavaca koji će zaposliti 600 nezaposlenih

30/05/2023

ZZZCG će finansijski podržati 176 poslodavaca koji će zaposliti 600 nezaposlenih

25/05/2023

Zavod će finansirati projekte za zapošljavanje 168 lica sa invaliditetom

15/05/2023

Započeta realizacija EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage” u saradnji sa institucijama iz Republike Slovačke, Republike Estonije i Federativne Republike Njemačke

09/05/2023

Upravni odbor donio odluke o finansiranju programa za 600 osoba sa evidencije

Aktuelno

Pogledajte hronologiju svih aktuelnosti iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Programi

Programi namijenjeni nezaposlenima u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Usluge

Podrška poslodavcima u Crnoj Gori u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.