03/07/2024

Crna Gora jača institucionalne kapacitete za slobodno kretanje radne snage

03/07/2024

Crna Gora jača institucionalne kapacitete za slobodno kretanje radne snage

03/07/2024

EURES usluge i servisi za zapošljavanje biće dostupni kada Crna Gora postane članica EU

02/07/2024

Održan peti sastanak Upravnog odbora EU Twinning projekta

01/07/2024

Najava konferencije

Aktuelno

Pogledajte hronologiju svih aktuelnosti iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Programi

Programi namijenjeni nezaposlenima u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Usluge

Podrška poslodavcima u Crnoj Gori u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.