Aktivne mjere ublažavaju nesklad na tržištu rada

09/11/2017

Dnevne novine, 08.11.2017. godine

Na području Boke Kotorske bez posla je 2.666 građana. U Herceg Novom nalazi se 1.330 nezaposlenih, u Tivtu 739 i Kotoru 597. Stopa nezaposlenosti na ovom prostoru značajno je niža od državnog prosjeka (21,82 odsto) i kreće se od 5,6 odsto u Kotoru, do 10, 44 odsto u Herceg Novom.

“Svjesni da postoji veliki nesklad između ponude i tražnje radne snage, trudimo se da, praćenjem i prepoznavanjem društvenih kretanja, pomognemo u smanjenju dispariteta na tržištu rada. S toga Zavod za zapošljavanje sprovodi aktivne mjere zapošljavanja kako bi pomogli nezaposlenim licima da se što prije i što spremnije uključe na tržište rada, a poslodavcima pružamo podršku u pronalaženju radne snage koja će odgovoriti njihovim potrebama”, kazala je za Dnevne novine načelnica Područne jedinice Herceg Novi Maja Bakrač.

■ JAVNI RADOVI

Tokom ove godine, kako ona navodi, realizovani su različiti programi obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih, stimulisanje prvog zaposlenja, stimulisanje zapošljavanja mladih na sezonskim poslovima, stimulisanje preduzetništva, javni radovi … Sa evidencije biroa rada Herceg Novi, Kotor i Tivat, 68 lica, iz kategorije teže zaposlivih, uključeno je u pet javnih radova, kod 24 izvođača. U toku su dva javna rada, Njega starih i Personalni asistent, gdje je planirano zapošljavanje još 18 lica.

“Javni rad Personalni asistent je program socijalne podrške koji se pruža u kući, centrima i udruženjima, djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kao podrška i pomoć u osposobljavanju za obavljanje aktivnosti svakodnevnog života”, pojašnjava Bakrač.

U okviru ovog rada, koji je trajao četiri, mjeseca uključeno je pet izvodjača u tri opštine, a angažovana sa 22 nezaposlena.

Bakrač ističe da su, po drugom konkursu, sklopljeni ugovori sa Dnevnim centrom i NVO Nova šansa u Novom. Realizacijom ovih javnih radova planira se zapošljavanje osam lica sa evidencije Biroa rada.

Završen je Javni rad u oblasti zaštite životne sredine, obrazovnih, kulturnih i drugih programa od javnog interesa, koji je trajao tri mjeseca, bilo je zaposleno devet lica sa evidencije Biroa rada Herceg Novi. Bakrač podsjeća da Zavod u kontinuitetu sprovodi program stimulisanja zapošljavanja i preduzetništva koji ima za cilj razvoj malog porodičnog biznisa i podrške nezaposlenim licima. Oni uz pomoć kredita, pod povoljnim uslovima, ostvaruju poslovne ideje.

U PJ Herceg Novi, tokom 2017. godine, odobrena su sredstva za dva programa za kredit, u iznosu od 10.000 eura, za otvaranje dva radna mjesta i u Tivtu jedan program u iznosu od 5.000 eura. Nastavljena je saradnja Zavoda i Investicionog razvojnog fonda kroz promovisanje kredita za nezaposlene pod povoljnim kreditnim uslovima.

“Kroz različite forme edukacije i kroz kreditne aranžmane cilj je podstaći posebne ciljne grupe i to: mlade, visokoškolce, žene, tehnološke viškove i individualne poljoprivredne proizvođače da osnuju sopstvena preduzeća i tako zaposle sebe i druge. Ulažemo velike napore da pomognemo nezaposlenim da se uključe na tržište rada kroz sopstveni biznis i da na taj način obezbijede egzistenciju za sebe i svoju porodicu”, ističe načelnica Bakrač.

■ OSPOSOBLJAVANJE

Programom obrazovanja i osposobljavanja odraslih obuhvaćeno je 26 nezaposlenih. Obuka se realizuje kod licenciranih izvođača, uz izdvojena sredstva od 17.500 eura i to: kod Urban protection trening centar -jedno lice (zaštitar imovine i lica), Onogošt school Nikšić tri kandidata (dva kuvara, jedan poslastičar), Radnički Univerzitet Herceg Novi 14 lica (10 serviseri računara, četiri kozmetičara za njegu tijela i lica), Zopt Centar za obrazovanje i trening poslovni centar Tivat – osam učesnika za sticanje stručne kvalifikacije pomoćni kuvar.

U toku je obuka za zanimanje kuvar, koja se sprovodi u Gradskoj kafani u Herceg Novom.

U toku je program osposobljavanja za rad kod poslodavca za koji je izdvojeno 2.500 eura. U Mondo Ivović doo Herceg Novi i OČS Kuburić zaposlena su dva lica sa evidencije Biroa rada Herceg Novi, po ugovoru o radu na period od pet mjeseci, gdje Zavod učestvuje u finansiranju zaposlenog, mjesečno u iznosu od 321,69 eura.

Realizuje se i Program osposobljavanja za samostalan rad kod poslodavca kozmetički salon Happy skin doo Herceg Novi, koji zapošljava jedno lice sa evidencije Biroa rada rada po ugovoru o radu u trajanju od 15 mjeseci, gdje Zavod učestvuje u njegovom finansiranju, mjesečno u iznosu od 321,69 eura.

Na sezonskim poslovima radilo 1.849 nezaposlenih

Jedna od mjera aktivne politike zapošljvanja koju Zavod sprovodi u kontinuitetu je posredovanje pri sezonskom zapošljavanju. Iako tradicionalno usmjeren ka ugostiteljstvu i turizmu, kao najatraktivnijoj djelatnosti sezonskog karaktera, ovaj program podrazumijeva i posredovanje za obavljanje sezonskih poslova u poljoprivredi, građevinarstvu….

Izražena je potreba za sezonskom radnom snagom i ulažemo velike napore da animiramo domaću radnu snagu da se uključe u sezonski rad. Ove godine na sezonskim poslovima bilo je zapošljeno 1.849 lica sa evidencije nezaposlenih. Potreba poslodavaca je naizraženija za zanimanja kuvar, konobar, šanker, sobarica, kao i za pomoćne radnike iz oblasti ugostiteljstava i turizma”, kaže Maja Bakrač.

Projekti za žene i lica sa invaliditetom

Uspješno je završen projekat Neformalnom edukacijom do usavršavanja vještina i zapošljavanja lica sa invaliditetom” koji se organizavao u saradnji sa NVO Nova šansa u Novom. U toku trajanja projekta zapošljeno je osam osoba sa invaliditetom. Za ovaj projekat izdvojeno je 59.912 eura. Takođe, završen je i projekat sa NVO Mladi Romi koji je imao za cilj povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena, prvenstveno Romkinja, ali i žena iz većinske zajednice. Projekat je imao za cilj integraciju romskih i drugih dugotrajno nezaposlenih žena, kroz treninge fokusirane na izradu rukotvorina i preduzetništvo.

Zaposleno 15 računovođa

Ugovor o radu dobilo je 15 obučenih i sertifikovanih računovođa. U IPA projekat Računovodstvo za bolju budućnost” bilo je uključeno 41 lice u Herceg Novom i Kotoru. Svi su prošli intenzivan osnovni program obuke u periodu od tri mjeseca, nakon čega je organizovan petodjelni ispit. Kandidati koji su položili svih pet ispita, u skladu sa Pravilnikom o sticanju profesionalnih zvanja, dobili su certifikat računovodja, koji izdaje Institut računovođa i revizora Crne Gore.

Članak možete preuzeti ovdje.