Konkurs za realizaciju javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta” br. 05-9126

09/08/2021

Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisuje (09. avgusta 2021. godine) Javni konkurs za realizaciju Programa Javnog rada br: 05-9126.  Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podnošenje zahtjeva za realizaciju javnog rada je 30.08.2021.godine u 15 h.

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca koji će, kroz programe javnog rada, zaposliti na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, lica iz evidencije o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod).

Program je namijenjen nezaposlenim licima bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom ili nezaposlenim ženama ili licima koja u poslednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu. Planirana je realizacija programa za najmanje 497 nezaposlenih lica. Zavod će pripremiti nezaposlena lica za učešće u programu, a poslodavci koji će realizovati program javnog rada će iz te grupe pripremljenih lica izvršiti izbor lica koja će zaposliti na poslovima javnog rada.

Uslovi konkursa

Programe javnog rada mogu realizovati poslodavci koji ispunjavaju uslove utvrđene Programom »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« (Poglavlje I Uslovi, tačka 2.6. Izvođač programa) dostupnim na adresi: http://www.zzzcg.me (u daljem tekstu: Program).

Zahtjev za realizaciju programa mogu podnijeti poslodavci koji u okviru svojih konstitutivnih akata imaju jasno definisanu djelatnost koja ih preporučuje za realizaciju programa socijalnih, humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i programa drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa.

Zahtjev za realizaciju programa mogu podnijeti poslodavci spremni da planiranim programom javnog rada obuhvate aktivnosti koje izlaze iz okvira njihovih redovnih poslova, kao i poslodavci spremni da sa  nezaposlenim licima kojima je program namijenjen zaključe ugovore o radu, na vrijeme realizacije javnog rada.  

Finansiranje javnog rada

Raspoloživa sredstva za sufinansiranje programa javnog rada iznose 815.000,00 €.

Planirano je da se najmanje 50 % raspoloživih sredstava opredijeli za finansiranje socijalnih programa javnog rada, a preostala sredstva za finansiranje programa javnog rada humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa. 

Zavod zadržava pravo na preusmjeravanje sredstava za finansiranje pojedinih programa od javnog interesa na način utvrđen Programom.  

Zavod će sufinansirati troškove realizacije programa javnog rada, u najdužem trajanju od četiri mjeseca. Učešće Zavoda u finansiranju programa javnog rada, zavisi od broja učesnika javnog rada i na mjesečnom nivou iznosi 409,90 €, po učesniku.

Način, vrijeme i mjesto podnošenja zahtjeva

Konkurs za realizaciju programa javnog rada otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Zavoda –  http://www.zzzcg.me ,a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju javnog rada je 30.08.2021.godine u 15 h.

Informacije o načinu, vremenu i mjestu podnošenja zahtjeva sastavni su dio Uputstva za podnošenje zahtjeva za realizaciju javnog rada (Poglavlje II – Način, vrijeme i mjesto podnošenja zahtjeva, tačke 1, 2 i 3).

Kriterijumi izbora izvođača programa

Zahtjevi za realizaciju programa javnog rada ocjenjivaće se na osnovu Programom utvrđenih kriterijuma izbora:

  • Značaj programa
  • Iskustva podnosioca zahtjeva
  • Kapaciteti podnosioca zahtjeva
  • Metodologija predloga programa
  • Relevantnost predloga programa i
  • Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa

Način primjene navedenih kriterijuma izbora pri ocjenjivanju zahtjeva za realizaciju programa javnog rada takođe, je utvrđen Programom (Poglavlje III Kriterijumi, tačka 1. Kriterijumi izbora izvođača programa).

Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija), obrađuje i na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocjenjuje zahtjeve za realizaciju programa javnog rada, a zatim utvrđuje listu učesnika javnog konkursa.

Zavod zadržava pravo da u postupku izbora izvođača programa, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvrši korekciju broja učesnika i dužine trajanja programa.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Konkurs sadrži smjernice za podnošenje zahtjeva:

PRILOG 1 – Izjava podnosioca zahtjeva možete preuzeti ovdje.

PRILOG 2 – Izjava partnera podnosioca zahtjeva možete preuzeti ovdje.

PRILOG 3 – Saglasnost podnosioca zahtjeva možete preuzeti ovdje.

PRILOG 4 – Finansijski identifikacioni obrazac možete preuzeti ovdje.

PRILOG 5 – Ugovor o realizaciji programa javnog rada možete preuzeti ovdje.

PROGRAM “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad” možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za realizaciju Javnog rada možete preuzeti ovdje.

UPUTSTVO za podnošenje Zahtjeva za realizaciju Javnog rada možete preuzeti ovdje.