Kroz programe angažovano više od 340 nezaposlenih

10/12/2020

Pobjeda, 10.12.2020. godine

PLJEVLJA – Rad u Birou rada Pljevlja organizovan je u skladu sa epidemiološkom situacijom izazvanom pandemijom korona virusa uz primjenu mjera NKT-a obavezno nošenje maske, mjerenje tjelesne temperature, dezinfekcija ruku i održavanje distance. Određeni broj usluga se vrši telefonskim putem kako bi se smanjio ulazak stranaka u službene prostorije. Funkcionisanje procesa rada nije ugroženo. Sve usluge koje koriste nezaposlena lica i poslodavci redovno se servisiraju.

-Bez obzira na sve specifičnosti ovog perioda Biro rada Pljevlja je nastavio sa realizacijom svih redovnih aktivnosti. Tokom godine u Pljevljima je realizovano osam javnih radova u koje je uključeno 41 lice. Realizovan je program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca”, a angažovano je 13 lica kod šest poslodavaca iz Pljevalja. U toku je realizacija programa “Osposobljavanje za samostalan rad”, zaposleno je 37 lica kod 15 poslodavaca precizirala je šefica Biroa rada Pljevlja Nada Beljkaš i dodala da je Kroz program “Stop sivoj ekonomiji” zaposleno osam lica.

-Što se tiče sezonskog zapošljavanja postignuti su skromniji rezultati u odnosu na prošlu godinu zbog malih potreba poslodavaca pa je na sezonskim poslovima angažovano 212 lica a u istom periodu prošle godine zaposlena su 522 lica. Obuku za pružanje usluge pomoć u kući za starije usluge gerontodomaćica uspješno su završile 23 nezaposlene žene koje su dobile sertifikat navela je Beljkaš.

U drugom pozivu u okviru programa grantova za samozapošljavanje devet lica je dobilo obavještenje o prihvatljivosti prijedloga projekta i oni će nakon realizacije svih obaveza potpisati ugovor sa Zavodom za zapošljavanje o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sljedeće godine očekujemo, ukoliko ne dođe do poremećaja na tržištu rada, raspisivanje konkursa za izbor izvođača programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, javnih radova, osposobljavanja srednjoškolaca, kao i 3. javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje kazala je Nada Beljkaš.

Ona je podsjetila da su 15. marta 2020. godine na evidenciji nezaposlenih Biroa rada Pljevlja bila 1.932 lica te da je taj broj, do danas, uvećan za 635. Među novoprijavljenim je najviše onih koji su se prijavili nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavaca. Znatan broj je i onih kojima je u ovom periodu inače prestao radni odnos na određeno vrijeme štoje posebno karakteristično za prosvjetu a što se može računati kao redovno stanje. Većina tih lica je, uglavnom, početkom školske godine ponovo zasnovala radni odnos. Određeni broj lica prijavio se na evidenciju zbog isplate jednokratne novčane pomoći. Pored toga na evidenciju se prijavio i veliki broj lica sa visokom stručnom spremom koja su zainteresovana za stručno osposobljavanje. Imajući u vidu sve činjenice može se ocijeniti da je povećanju broja nezaposlenih lica u jednom dijelu doprinijela složena epidemiološka situacija kazala je Beljkaš. Od početka godine poslodavci su Birou rada Pljevlja prijavili 818 slobodnih radnih mjesta dok je u istom periodu prošle godine prijavljeno 735.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.