Lista kandidata za predstavnika NVO sektora

23/11/2023

Dana 09.11.2023. godine na web sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore objavljen je javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu predloga projekata po javnim  pozivima za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za finansiranje grant šema, za period 2024/2026.godina.

U skladu sa članom 6 Uputstva o postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija za članove radnog  tijela Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Bilten Zavoda, br.44) objavljujemo listu kandidata koji su, u predviđenom roku, predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Komisije za ocjenu predloga projekata po javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za finansiranje grant šema, za period 2024/2026 godine.

Listu kandidata možete preuzeti ovdje.