Obavještenje za nezaposlena lica koja su podnijela prijavu za učešće u Programu „Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih na poslovima inspekcijskog nadzora“

05/05/2022

Obavještavaju se nezaposlena lica  koja su podnijela prijavu za učešće u Programu „Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih na poslovima inspekcijskog nadzora“ da će se izbor učesnika programa, putem intervjua, obaviti dana 09, 10. i 11.05.2022.godine u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove, na adresi Oktobarske revolucije 130 u Podgorici, po sljedećem utvrđenom rasporedu – terminima.

Predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, obaviće intervju sa kandidatima/kinjama koji su konkurisali za učešće u prethodno navedenom Programu, u dijelu koji se odnosi na poznavanje sledećih važećih zakonskih propisa:

  • Zakon o inspekcijskom nadzoru,
  • Zakon o radu,
  • Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

Kako bi kandidati/kinje mogli pristupiti postupku intervjua, neophodno je da predstavnicima institucija daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).